Thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020

TPHCM ban hành quy chế, sử dụng hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính

Giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của UBND Quận 2

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 1439/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính (CCHC) TPHCM.

Theo đó, về quản lý tài khoản đăng nhập phần mềm quản lý công tác CCHC, các Sở - ngành, quận - huyện được cấp tài khoản người dùng để đăng nhập, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý công tác CCHC theo quy định. Sở Nội vụ TP là cơ quan quản lý phần mềm quản lý công tác CCHC TP, sử dụng tài khoản quản trị để cấp, phân quyền tài khoản người dùng cho các cơ quan có liên quan quản lý, khai thác, sử dụng. Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu cấp tài khoản người dùng cho các đơn vị trực thuộc phải thống nhất với Sở Nội vụ TP bằng văn bản điện tử để được cấp bổ sung.

Đồng thời, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý công tác CCHC có trách nhiệm bảo đảm bí mật, an toàn tài khoản người dùng của cơ quan, đơn vị, có trách nhiệm tuân thủ các quy trình về an toàn bảo mật thông tin.

Về nguyên tắc quản lý phần mềm quản lý công tác CCHC, Sở - ngành, quận - huyện có trách nhiệm cập nhật kịp thời, chính xác và đầy đủ thông tin cán bộ, công chức tham gia vào phần mềm quản lý công tác CCHC. Báo cáo CCHC, báo cáo chỉ số CCHC, báo cáo nội dung kế hoạch CCHC và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND TP (nếu có) được ký số trên phần mềm quản lý công tác CCHC có giá trị tương đương văn bản điện tử được chứng thực chữ ký số mà các Sở - ngành, quận - huyện phát hành theo trục liên thông văn bản điện tử. 

Đình Lý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo