Thứ Tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020

TPHCM chuẩn bị phương án tiêu hủy heo nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND 24 quận, huyện về thực hiện tiêu hủy heo nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi.

Theo đó, UBND TP đề nghị UBND các quận, huyện khẩn trương chuẩn bị phương án tiêu hủy tại chỗ để kịp thời xử lý (không để dịch xảy ra mới thực hiện). Cụ thể, dự kiến các vị trí chôn lấp heo nhiễm dịch bệnh dịch tả heo châu Phi tại địa phương; trang bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, nhân lực để ứng phó khi xảy ra dịch.

Đối với các quận, huyện không thể chôn lấp tại chỗ do không còn quỹ đất chôn lấp; nơi chôn lấp không đảm bảo điều kiện theo hướng dẫn chuyên ngành thú y hoặc bùng phát dịch bệnh trên quy mô lớn, đề nghị UBND các quận, huyện chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn (NN&PTNT) TP để làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP xử lý tiêu hủy tập trung (chôn lấp hoặc thiêu đốt) tại nhà máy xử lý chất thải y tế (Khu xử lý chất thải Đông Thạnh) hoặc bãi chôn lấp số 3 (Khu liên hợp xử lý chất thải Phước Hiệp).

Đối với trường hợp chôn lấp tại chỗ, đề nghị UBND các quận, huyện phối hợp với Sở NN&PTNT TP để được hướng dẫn thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Kiểm tra giám sát các hố chôn heo bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi để đảm bảo các vấn đề về môi trường, chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra khu vực vừa được xử lý ô nhiễm bằng cảm quan (màu và mùi) đối với môi trường đất, các nguồn nước và không khí xung quanh nhằm phát hiện và xử lý kịp thời khi có sự cố.

Trong trường hợp phải vận chuyển heo bệnh từ nơi bùng phát bệnh đến các địa điểm xử lý tập trung, UBND các quận, huyện phối hợp với Sở NN&PTNT TP chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các phường xã, thị trấn có hộ nuôi heo xảy ra dịch bệnh điều phối xe vận chuyển heo bệnh đến điểm xử lý tại Khu xử lý chất thải Đông Thạnh hoặc Phước Hiệp. Đồng thời, cử lực lượng giám sát việc thu gom, vận chuyển heo nhiễm bệnh đến nơi xử lý tập trung.

UBND TP cũng giao Sở NN&PTNT TP hướng dẫn UBND các quận, huyện căn cứ về quy mô, số lượng heo bị nhiễm bệnh trong trường hợp tiến hành xử lý bằng phương pháp tiêu hủy tại chỗ hoặc tiêu hủy tập trung (thiêu đốt và chôn lấp). Quy trình chôn lấp heo bệnh tại địa phương theo đúng quy định của ngành thú y, đảm bảo không để phát tán mầm bệnh. Vận chuyển heo nhiễm bệnh từ nơi phát sinh dịch đến nơi xử lý tập trung đảm bảo không phát tán dịch bệnh ra bên ngoài.

Bên cạnh việc kiểm tra giám sát các hố chôn tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở NN&PTNT TP hướng dẫn UBND các quận, huyện thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát quản lý hố chôn sau khi chôn heo nhiễm bệnh theo quy định của ngành thú y.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP được giao phối hợp Sở NN&PTNT TP ban hành văn bản hướng dẫn phương án tiêu hủy tập trung (thiêu đốt và chôn lấp); tổ chức kiểm tra, giám sát việc xử lý heo nhiễm bệnh tại bãi chôn lấp số 3 và nhà máy xử lý chất thải y tế của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP được giao chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị và nhân công để tiếp nhận xử lý heo bệnh tại bãi chôn lấp số 3 và nhà máy xử lý chất thải y tế, bao gồm phương án trữ đông trong trường hợp không thể xử lý hết trong ngày.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo