Thứ Ba, ngày 23 tháng 10 năm 2018

TPHCM có nhiều thuận lợi xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, nông nghiệp kỹ thuật thuật cao

Các đại biểu tham dự buổi làm việc
(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 9/8, Đoàn công tác Trung ương Khảo sát kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy TPHCM. Tiếp đoàn, có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM. Cùng dự có các đồng chí: Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo sở, ban, ngành của TP.

Nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho biết, Nghị quyết 26 – NQ/TW có vai trò quan trọng với nước ta. Hiện có khoảng 60%-70% dân số cả nước sinh sống tại khu vực nông thôn. Việc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn không chỉ có ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế mà còn ý nghĩa về xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Bình, thời gian qua, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã được đạt những thành tựu to lớn; có thể khẳng định Nghị quyết 26 – NQ/TW là một Nghị quyết đúng, trúng và là một trong những Nghị quyết điển hình của Đảng ta đã được triển khai thực hiện quyết liệt và đã đạt những được những kết quả ấn tượng. Để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nước ta đã triển khai nhiều chương trình quan trọng như: tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững…

Về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giúp cho sản xuất nông nghiệp phát triển đúng hướng, khá toàn toàn diện. Xuất khẩu nông sản nước ta lần đầu tiên đạt hơn 30 tỷ USD. Thông qua sản xuất nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, sản xuất hàng hóa đã từng bước khắc phục những hạn chế về an toàn vệ sinh thực phẩm, thị trường đầu ra cho nông sản,…

Đối với lĩnh vực nông thôn, chương trình Xây dựng nông thôn mới đã giúp bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi; nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân; cùng với đời sống tinh thần của người dân, hạ tầng nông thôn đã có chuyển biến mạnh mẽ. “Có thể nói chương trình Xây dựng nông thôn mới đã đi vào cuộc sống, Đến nay đã có 35% xã của cả nước được công nhận là xã nông thôn mới. Nước ta phấn đấu từ nay đến 2020 có khoảng 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới” – đồng chí Nguyễn Văn Bình cho biết.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Bình, ngoài được thừa hưởng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình Xây dựng nông thôn mới, chất lượng cuộc sống và vai trò chủ thể của nông dân nước ta cũng được thể hiện rõ nét. Nước ta đã ban hành mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và đã đạt được thành tựu quan trọng. Hiện đã có chuẩn nghèo mới với các tiêu chí cao hơn. Trước đây mỗi năm, nước ta đảm bảo giảm nghèo trung bình 2,5% – 4%. Với mục tiêu mới của chương trình giảm nghèo bền vững đã đặt ra mỗi năm giảm 1,5% – 2% số hộ nghèo và đã được đạt kết quả khả quan.

Xác định hướng phát triển chính cho nông nghiệp TP

Đối với TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá, TPHCM đã bám sát tinh thần chung của Nghị quyết 26 – NQ/TW, xu hướng chung của cả nước. TP có những nét đặc thù riêng, nông nghiệp cũng hết sức đặc thù. Ngành nông nghiệp chiếm chưa đến 1% GDP của TP; nông dân chiếm khoảng 10% số dân TP.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Bình, ngành nông nghiệp TP có thuận lợi để có thể xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, nông nghiệp kỹ thuật cao, không những phục vụ cho TP mà còn là mô hình nhân rộng cho cả nước. TP cũng có nhiều điều kiện xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông gắn kết các thị trường mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị, trên tình thần thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu tham dự buổi làm việc tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 26 – NQ/TW tại TPHCM trên cơ sở các kết quả đạt được gắn với đặc thù của TP. Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại trong thực hiện Nghị quyết 26 – NQ/TW, cần gắn thực tiễn địa phương, chương trình phát triển địa phương để có thể nhận diện, xác định hướng phát triển chính cho nông nghiệp TP trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 – NQ/TW, tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn TP đã có những bước khởi sắc tích cực. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng theo từng năm. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích được nâng cao, khoảng cách thu nhập giữa ngoại thành và nội thành được thu hẹp.

Cụ thể, giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn TP tăng bình quân giai đoạn 2008 – 2017 là 5%/năm. Giai đoạn 2008 – 2018, bình quân giá trị sản xuất trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp tăng 17,3%.

Cùng với thực hiện chương trình Xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị hóa, TPHCM đã nỗ lực thực hiện xóa đói giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho dân cư nông thôn. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 – NQ/TW, tại 56 xã xây dựng nông thôn mới thuộc 5 huyện ngoại thành của TP có 63.342 hộ vượt chuẩn nghèo qua từng giai đoạn của TP. Hiện TP không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Tính theo chuẩn nghèo của TP, tại 5 huyện ngoại thành số hộ nghèo chiếm 2,5% số dân của các huyện. Về thu nhập, đến cuối năm 2017, kết quả điều tra thu nhập hộ gia đình tại 56 xã xây dựng nông thôn mới là 49,18 triệu đồng/người/năm, tăng 212,65% so với năm 2008.

Tuy nhiên, đồng chí Trần Vĩnh Tuyến cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết 26 – NQ/TW tại TP, trong đó chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị còn chậm. Quy mô sản xuất nông nghiệp của TP nhỏ, manh mún. Nông nghiệp TP phát triển chưa thật sự bền vững, sức cạnh tranh còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng khoa học công nghệ và các nguồn lực của TP;…

Sau phần báo cáo, các đại biểu đã thảo luận các nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 26 – NQ/TW tại TP.

S.Hải

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 23/10/2018

* Sáng 23/10, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa về tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 cho 1.900 học sinh khối 10, khối 11 và khối 12 của  Trường THPT Trưng Vương Quận 1. Nội dung tuyên truyên gồm những quy định cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, những trường hợp miễn, hoãn… và định hướng một số nội dung về tuyển sinh quân sự. (Công Thành)

* Sáng 23/10, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 11 tổ chức hội nghị triển khai thông báo Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X. Hội nghị được triển khai thông báo Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X và 16 giải pháp mà Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. (Đức Thiện)

Tin vắn ngày 22/10/2018

* Ngày 21/10, Hội Khuyến học Quận 10 đã tổ chức hội nghị biểu dương 14 cán bộ Hội tiêu biểu năm 2018 và trao học bổng khuyến tài “1 + 1” cho 14 em học sinh, sinh viên; trao học bổng tài năng trẻ cho 20 học sinh, sinh viên. Các học sinh, sinh viên được trao học bổng đều đạt học lực khá – giỏi, 100% đạt đạo đức tốt. Đa số các em nhận học bổng thuộc diện đặc biệt khó khăn về kinh tế. Mức học bổng khuyến tài “1 + 1” và học bổng tài năng trẻ trao cho các em học sinh, sinh viên từ 2 triệu đến 5 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do Công ty Cổ phần Đầu tư kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh tài trợ. (Thùy Linh)

* Công ty Cổ phần cấp nước Bến Thành cho biết: Để thực hiện việc đấu nối công trình phát triển tuyến ống D200 đường Nguyễn Huy Tự, Mai Thị Lựu, Quận 1, nên trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau các ngày 23, 24, 25, 26, 27, 28/10, toàn bộ khu vực phường Đa Kao, Quận 1 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước. Công ty Cổ phần cấp nước Bến Thành mong các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. (Đình Lý)

* Tối 21/10, Đài Truyền hình TPHCM đã tổ chức chương trình “Ngân mãi chuông vàng” đặc biệt kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương với vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh (tác giả: Việt Dung - Vĩnh Điền). Vở diễn có sự tham gia của 12 nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” nhiều năm qua, là: NSƯT Hồ Ngọc Trinh, các nghệ sĩ Võ Minh Lâm, Thu Vân, Thanh Toàn, Mỹ Vân, Huyền Trang, Minh Hảo, Vũ Thành, Ngọc Bảy, Văn Mẹo…(Ng.Tuyết)

* Chiều 21/10, tại buổi bế mạc Đại hội giữa nhiệm kỳ V Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM Nguyễn Việt Quế Sơn phát động đợt hoạt động cao điểm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần X (diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2018). Bắt đầu với 10.000 thông điệp sinh viên TP gửi đến Đại hội X Hội Sinh viên Việt Nam tại trang: www.thongdiepsinhvien.vn. (Ng.Tuyết)