Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020

TPHCM: Đã có 100 xã, phường, thị trấn hoàn thành việc chuyển đảng viên là cán bộ, công chức về sinh hoạt Đảng chính thức tại chi bộ khu phố, ấp

(Thanhuytphcm.vn) - Đó là thông tin được đưa ra trong báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 7 và chương trình công tác tháng 8/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch số 269 – KH/TU ngày 9 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về khảo sát tình hình thực hiện chủ trương không tổ chức Chi bộ cơ quan phường, xã, thị trấn, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cho biết, đến nay đã có 8/24 quận, huyện với 100/322 phường, xã, thị trấn đã hoàn thành việc không tổ chức Chi bộ cơ quan và chuyển đảng viên là cán bộ, công chức về sinh hoạt Đảng chính thức tại các Chi bộ khu phố, ấp.

Với 222 phường, xã, thị trấn của 16 quận, huyện còn lại, có 62 phường, xã, thị trấn đã hoàn thành việc thực hiện chủ trương không tổ chức Chi bộ cơ quan và 160 phường, xã, thị trấn đang thực hiện các bước ban hành quyết định giải thể Chi bộ cơ quan, xây dựng phương án phân công đảng viên về sinh hoạt chính thức tại Chi bộ khu phố, ấp theo quy định.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, qua khảo sát, đa số các cấp ủy xã, phường, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ các bước từ việc ra quyết định giải thể chi bộ cơ quan, hoàn tất các thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng; rà soát đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động của Chi bộ khu phố, ấp. Đó là cơ sở nghiên cứu, xây dựng phương án phân công đảng viên là cán bộ, công chức xã về sinh hoạt Đảng chính thức tại Chi bộ khu phố, ấp theo các nguyên tắc đã được bàn bạc thống nhất trong chi bộ, kể cả đảng viên không phải là công dân cư trú tại xã hoặc nhà xa nơi làm việc cũng được cấp ủy quan tâm bố trí chuyển sinh hoạt Đảng đến chi bộ thích hợp...

S.Hải

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo