Thứ Tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022

TPHCM đặt hàng bổ sung thêm một phần khối lượng rác sinh hoạt gia tăng cho 2 nhà máy

Trạm ép rác kín Sở Gà, phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) -UBND TPHCM vừa chấp thuận cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục điều phối và đặt hàng bổ sung thêm một phần khối lượng rác sinh hoạt gia tăng của TPHCM về nhà máy của Công ty Cổ phần Vietstar và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa.

Cụ thể, TPHCM đặt hàng thêm cho Công ty Cổ phần Vietstar tiếp nhận, xử lý với khối lượng khoảng 500-600 tấn/ngày. Như vậy, tổng khối lượng rác xử lý của Công ty Cổ phần Vietstar sẽ được đặt hàng tương đương với khối lượng rác mà TPHCM đã giao thêm để xử lý hiện nay là khoảng 1.800 tấn/ngày.

Đồng thời, TPHCM đặt hàng thêm cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa tiếp nhận, xử lý với khối lượng khoảng 400 tấn/ngày. Như vậy, tổng khối lượng rác xử lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa sẽ được đặt hàng tương đương với khối lượng rác mà TPHCM đang giao thêm để xử lý hiện nay là khoảng 1.400 tấn/ngày.

Đây là khối lượng rác sinh hoạt do TPHCM đặt hàng bổ sung để Công ty Cổ phần Vietstar và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa xử lý thêm cho TPHCM dựa trên tình hình gia tăng rác thải trên địa bàn TPHCM, không phải là khối lượng rác sinh hoạt tối thiểu bắt buộc TPHCM cam kết giao đến các công ty như khối lượng đã ký trong hợp đồng hiện nay.

UBND TPHCM đề nghị Công ty Cổ phần Vietstar và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa hoàn thành tất cả các hồ sơ pháp lý liên quan đến đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường khi thực hiện tiếp nhận khối lượng đặt hàng này trong vòng 6 tháng. Đồng thời, thực hiện nghiêm và đầy đủ tất cả các biện pháp bảo vệ môi trường được phê duyệt trong các hồ sơ bảo vệ môi trường.

Đối với lượng chất thải tồn lưu trong khuôn viên nhà máy, UBND TPHCM đề nghị Công ty Cổ phần Vietstar và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa che phủ kín toàn bộ lượng chất thải tồn lưu tại các bãi lưu chứa trong khuôn viên nhà máy hiện nay. Cùng với đó, triển khai thu gom toàn bộ nước rỉ rác phát sinh tại các bãi lưu chứa về hệ thống xử lý tập trung trong khuôn viên nhà máy. Đồng thời, phải tăng cường chuyển trả chất thải tồn lưu tại các bãi lưu chứa trong khuôn viên nhà máy về bãi chôn lấp số 3. Kể từ thời điểm được UBND TPHCM chấp thuận khối lượng đặt hàng như trên, đề nghị Công ty Cổ phần Vietstar và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa cam kết phải xử lý khối lượng rác tồn trong khuôn viên nhà máy trong thời gian 2 năm. Đồng thời không được để phát sinh thêm lương rác tồn lưu trong khuôn viên nhà máy của công ty.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM tiếp nhận khối lượng chất thải chuyển trả từ nhà máy của Công ty Cổ phần Vietstar và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa (chất thải trơ sau phân loại và chất thải tồn lưu tại nhà máy của 2 công ty) với khối lượng từ 1.200 đến 1.500 tấn/ngày cho đến khi 2 công ty này giải phóng toàn bộ chất thải tồn lưu tại nhà máy. Đây là khối lượng chất thải đã qua công đoạn phân loại, xử lý tại nhà máy của Công ty Cổ phần Vietstar và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa, không phải rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày của TPHCM được chuyển giao trực tiếp đến các nhà máy xử lý.

UBND TPHCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo phụ lục hợp đồng cung ứng dịch vụ xử lý đối với khối lượng rác giao thêm cho Công ty Cổ phần Vietstar và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa gửi Sở Tư pháp và Sở Tài chính góp ý trước khi hoàn chỉnh trình UBND TPHCM thông qua để Sở Tài nguyên và Môi trường ký kết với nhà đầu tư.

UBND TPHCM cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, điều phối khối lượng rác về các nhà máy và tiến hành kiểm tra, giám sát, nghiệm thu thanh toán cho công tác xử lý rác sinh hoạt của các công ty đang hoạt động xử lý trên địa bàn TP theo quy định hiện hành. Đồng thời, tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động, kết quả thực hiện các cam kết của Công ty Cổ phần Vietstar và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa; giám sát chặt chẽ tình hình xử lý rác tồn lưu của 2 công ty, đảm bảo không gia tăng khối lượng rác tồn lưu và phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, có biện pháp chế tài phù hợp với quy định của pháp luật trong trường hợp 2 công ty không thực hiện đúng với cam kết khi tiếp nhận, xử lý khối lượng rác sinh hoạt được TPHCM đặt hàng nêu trên.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo