Thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020

TPHCM đề nghị UBND huyện Bình Chánh chấm dứt việc tạm ứng ngân sách kéo dài

(Thanhuytphcm.vn) - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong vừa thống nhất cơ bản nội dung Kết luận Thanh tra của Thanh tra TP về kết luận thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Bình Chánh.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh tăng cường thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện nhằm nâng hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng theo quy định pháp luật.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch thanh tra cần chú trọng công tác thanh tra về phòng, chống tham nhũng và đảm bảo nội dung thanh tra theo đúng quy định theo Luật phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật liên quan, chú trọng công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện thư xin lỗi trong trường hợp chậm giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm hành chính trên địa bàn huyện, có biện pháp tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành.

Cùng với đó, chấn chỉnh công tác kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; công tác chuyển đổi vị trí công tác; công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo; có biện pháp thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 đã được UBND TP phê duyệt. 

Mặt khác, chấn chỉnh công tác kiểm tra, thẩm định quyết toán ngân sách hàng năm, có biện pháp đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Tổ thẩm định quyết toán. Tăng cường công tác kiểm tra thu, chi ngân sách đối với các đơn vị trực thuộc huyện để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, thiếu sót về nghiệp vụ. Có kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tài chính, kế toán đối với các đơn vị có sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, đảm bảo quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, chấm dứt việc tạm ứng ngân sách huyện kéo dài; khẩn trương thu hồi các khoản tạm ứng còn tồn theo quy định của Luật Ngân sách đến thời điểm tháng 9/2019 là 18,641 tỷ đồng; xử lý khoản tồn tài khoản tiền gửi của các xã, thị trấn phát sinh từ nhiều năm trước nhưng chưa được tất toán (tổng số tiền hơn 1,411 tỷ đồng). Khẩn trương hoàn thành dứt điểm việc thi công xây dựng và thanh quyết toán các công trình thuộc Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015; đẩy nhanh tiến độ và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ. 

Đồng thời, chấn chỉnh công tác quản lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện; khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, báo cáo kết quả việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, trình UBND TP phê duyệt phương án quản lý, sử dụng theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công và thực hiện nghiêm phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đã được UBND TP phê duyệt. 

Mặt khác, chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng và các cơ quan có liên quan phối hợp củng cố chứng từ, sổ sách kế toán tại UBND xã Bình Hưng từ năm 2014 đến nay; giao Thanh tra huyện tiến hành thanh tra công tác quản lý, thu, chi tài chính tại UBND xã Bình Hưng, trường hợp xác định có dấu hiệu cố ý làm trái, tham ô tài sản nhà nước khẩn trương chuyển sang Cơ quan điều tra làm rõ theo quy định. Song song đó, chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao huyện Bình Chánh chấm dứt việc cho thuê mặt bằng không đúng quy định. 

UBND TP giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn UBND huyện Bình Chánh xử lý các trường hợp bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo chưa đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo quy định và việc thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 đã được UBND TP phê duyệt.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước TP hướng dẫn UBND huyện Bình Chánh thực hiện nộp kinh phí Đề án nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 số tiền 10,161 tỷ đồng theo Quyết định số 337/QĐ TTTP-P7 ngày 8/11/2019 của Thanh tra TP.

Ngoài ra, UBND TP giao Thanh tra TP theo dõi, giám sát, đôn đốc, xử lý sau thanh tra; đề xuất giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị trong quá trình thực hiện Kết luận thanh tra; tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan có liên quan; báo cáo kết quả cho UBND TP theo quy định.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo