Thứ Hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019

TPHCM điều chỉnh quy trình thu phí ô tô đậu dưới lòng đường

Điểm đỗ xe ô tô có thu phí trên đường Phan Chu Trinh, Quận 1

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa ban hành kế hoạch điều chỉnh quy trình, ứng dụng giải pháp công nghệ quản lý đỗ xe và thu phí sử dụng lòng đường để đỗ xe ô tô theo Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của HĐND TP.

Theo đó, việc điều chỉnh quy trình, ứng dụng giải pháp công nghệ quản lý đỗ xe và và thu phí sử dụng lòng đường để đỗ xe ô tô theo Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thời gian thu phí, thu đúng, thu đủ theo quy định pháp luật.

Về đơn vị được TP giao quyền thu hộ phí (là đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ quản lý đỗ xe và thu phí - thực hiện chức năng quản lý giám sát điều hành, quản lý giao dịch) là Viettel TPHCM; đơn vị phối hợp trong quy trình quản lý đỗ xe và thu phí là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong TP; UBND các Quận 1, 5, 10 là cơ quan giám sát, xử lý các vi phạm về an ninh, trật tự an toàn giao thông theo chức năng trên các tuyến đường cho phép thu phí đỗ xe và khu vực lân cận.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong TP là đơn vị chủ trì công tác tổ chức quản lý đỗ xe và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trước khi hoàn tất việc đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ. Theo đó, tại các bãi đỗ xe ô tô, lực lượng thanh niên xung phong có nhiệm vụ hướng dẫn người điều khiển phương tiện vào, ra điểm đỗ xe, sử dụng ứng dụng My Parking để thanh toán phí, thanh toán qua hình thức nhắn tin đến đầu số 1008 và các hình thức khác phù hợp với Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND, in biên lai tài chính cung cấp cho người đỗ xe, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên khu vực cho phép đỗ xe.

Đồng thời, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong TP phối hợp với Viettel TPHCM - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội để hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc khác có liên quan trong suốt quá trình đỗ xe tại điểm đỗ. Cùng với đó, phối hợp, hỗ trợ UBND các Quận 1, 5, 10 về bàn giao nhân sự tại hiện trường của các quận phục vụ công tác thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô để có giải pháp thống nhất, đảm bảo nguyên tắc phù hợp với nguyện vọng của viên chức, người lao động và quy định pháp luật; mọi công tác bàn giao thực hiện kể từ ngày 26/4/2019 và vận hành chính thức kể từ ngày 1/5/2019.

Về giải pháp công nghệ, Viettel TPHCM vẫn là đơn vị cung cấp và thực hiện chức năng quản lý, giám sát, điều hành, quản lý giao dịch; ký hợp đồng triển khai các giải pháp kết nối với các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông như Vinafone, Mobifone, Vietnam mobile...,) để thanh toán phí.

Sở Giao thông Vận tải TP cũng cho biết: Sau khi ổn định tổ chức thu phí sử dụng tạm lòng đường để đỗ xe ô tô sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn công nghệ phục vụ cho việc thu phí. 

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo