Thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020

TPHCM: gần 90% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện trực tuyến

Doanh nghiệp làm hồ sơ thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trong 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, TP tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan điện tử thông qua hệ thống VNACCS/VCIS tại 12/12 chi cục trực thuộc đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng biển, cảng hàng không giúp minh bạch trong các khâu nghiệp vụ hải quan, đơn giản thủ tục hải quan và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp (DN). Duy trì hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động 13/13 cảng biển, 6/6 ICD, 2/2 địa điểm kiểm tra, giám sát tập trung; 17/17 kho ngoại quan. Ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp dịch vụ công và phục vụ người dân, DN.

Đồng thời, TP đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi. Số lượng, tỷ lệ các TTHC liên thông, liên thông điện tử trong nội bộ cơ quan, giữa các cơ quan trong TP, giữa các cơ quan của TP với cơ quan ngành dọc ngày càng được tăng lên; số lượng cơ quan, đơn vị áp dụng mô hình một cửa điện tử tiếp tục được mở rộng.

Cụ thể, về giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tổng số hồ sơ thủ tục tiếp nhận là 3.133.520 hồ sơ; trong đó, số tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 là 315.445 hồ sơ (tỷ lệ 10,07%), đã giải quyết 3.084.413 hồ sơ, đang giải quyết 49.107 hồ sơ. Tình hình triển khai đăng ký DN, số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4/tổng số hồ sơ tiếp nhận là 128.781/144.115 hồ sơ (tỷ lệ 89,36%).

Bên cạnh đó, TP đã ban hành các quyết định và triển khai thực hiện các chương trình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo như: Hỗ trợ hạ tầng cơ sở vật chất cho hệ sinh thái khởi nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp; hỗ trợ DN nâng cao năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo cho trên 1.600 DN; hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp.

Nhằm cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư và hỗ trợ tạo điều kiện cho DN phát triển trong thời gian tới, UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện tăng cường tiếp xúc, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho DN, nhất là khó khăn về vốn, mặt bằng và đổi mới công nghệ, đầu tư chiều sâu để tăng năng lực sản xuất. Đồng thời, thường xuyên tổ chức đối thoại giữa chính quyền với DN và các tổ chức tín dụng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các DN và nhà đầu tư; tổ chức hội nghị kết nối DN sản xuất với nhà phân phối và kết nối DN Thành phố với DN địa phương khác trong nước và DN nước ngoài nhằm thúc đẩy hình thành các mối quan hệ hợp tác kinh doanh.

Mặt khác, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trên cơ sở nắm bắt nhu cầu thực tế của DN. Hỗ trợ DN xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, quảng bá sản phẩm để mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu; hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối, tiêu thụ hàng hóa.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo