Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020

TPHCM: Hoàn thành việc thực hiện không tổ chức chi bộ cơ quan phường, xã, thị trấn

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 20/11, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cho biết, tính đến cuối tháng 9/2019, có 24/24 quận, huyện với 321/322 phường, xã, thị trấn (phường Thủ Thiêm, Quận 2 thực hiện việc di dời dân cư để triển khai Khu đô thị mới nên không có chi bộ khu phố, ấp) đã hoàn thành việc giải thể chi bộ cơ quan phường, xã, thị trấn, chuyển 7.047/7.057 đảng viên là cán bộ, công chức về sinh hoạt đảng chính thức tại các chi bộ khu phố, ấp.

Chủ trương không tổ chức chi bộ cơ quan phường, xã, thị trấn đưa đảng viên là cán bộ, công chức xã về sinh hoạt đảng chính thức tại chi bộ khu phố, ấp được thực hiện theo Kế hoạch số 252-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhằm tạo mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ giữa đảng viên, cán bộ, công chức xã với khu dân cư, gần dân, sát dân, hiểu dân, trực tiếp lắng nghe, nắm bắt thông tin và giải quyết kịp thời nguyện vọng kiến nghị của nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy, đảng viên là cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã chuyển sinh hoạt chính thức về chi bộ khu phố, ấp đã tăng thêm lực lượng, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ khu phố, ấp; tạo mối quan hệ gắn bó giữa đảng viên là cán bộ, công chức với đảng viên là cán bộ hưu trí và nhân dân ở địa bàn dân cư; xây dựng môi trường cho cán bộ rèn luyện bản lĩnh chính trị, tác phong, phong cách quần chúng, kinh nghiệm công tác. Đảng viên là cán bộ, công chức trực tiếp lắng nghe, nắm tình hình tư tưởng của đảng viên và nhân dân, xử lý nhanh những vấn đề phát sinh…

Việc thực hiện chủ trương không tổ chức chi bộ cơ quan phường, xã, thị trấn giúp cho mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở phường, xã, thị trấn với cấp ủy chi bộ khu phố, ấp được gắn kết, thông suốt, tuyền tải những chủ trương chính sách mới của Đảng, pháp luật Nhà nước kịp thời, nhanh chóng. Công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với đảng viên là cán bộ, công chức thực thi công vụ, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu gương được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, thực chất hơn; phát huy tốt hơn tinh thần của đảng viên thực hiện Quy định số 1043-QĐ/TU ngày 21 tháng 9 năm 2004 của Ban Thường vụ Thành ủy về phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở.

Thiên Linh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo