Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022

TPHCM: Hội nghị cán bộ nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết về chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 11/8, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị cán bộ TP nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 (Nghị quyết số 56-NQ/TW). Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chủ trì hội nghị. 

Về phía Ban Cơ yếu Chính phủ, đến dự có Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Đức Thắng, Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ đã quán triệt Nghị quyết số 56-NQ/TW. Theo đồng chí Ngô Đức Thắng, Nghị quyết số 56-NQ/TW là nghị quyết rất quan trọng, định hướng những vấn đề chiến lược để xây dựng và phát triển ngành cơ yếu cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại. Nghị quyết cũng xác định các mục tiêu trong từng giai đoạn cụ thể…

Các đại biểu tham dự hội nghị Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Ngô Đức Thắng cho rằng, việc ban hành Nghị quyết số 56-NQ/TW thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với công tác cơ yếu trong tình hình mới; tạo cơ sở rất quan trọng để cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động cơ yếu và chăm lo xây dựng lực lượng cơ yếu vững mạnh, phát triển về mọi mặt. Cùng với đó, Nghị quyết số 56-NQ/TW cũng tạo định hướng, nhận thức, môi trường, xây dựng hạ tầng mật mã và bảo đảm mật mã và an toàn thông tin Quốc gia phục vụ cho phát triển đất nước; tạo động lực to lớn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu Việt Nam, nêu cao tinh thần lao động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 56-NQ/TW, đối với TPHCM cần củng cố, kiện toàn, phát triển lực lượng cơ yếu để TP có đủ đội ngũ cán bộ cơ yếu có phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đủ năng lực tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, an toàn thông tin cho mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của lãnh đạo TP và các cấp, các ngành. Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiểu biết về bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp của TP.

Cùng với đó là lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng cơ yếu tham mưu, đề xuất, phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ để triển khai các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin cho các lĩnh vực của TP trên các mạng, hệ thống công nghệ thông tin – viễn thông, phục vụ phát triển Chính phủ điện tử cũng như xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, TP thông minh.

Đồng chí Ngô Đức Thắng báo cáo tại hội nghị Đồng chí Ngô Đức Thắng báo cáo tại hội nghị

Ghi nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 56-NQ/TW, TPHCM đã có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết này. Trong đó, TP đề ra các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể đến 2025, năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với đó là các nhiệm vụ, giải pháp và có phân công cụ thể cho các đơn vị thực hiện. Đồng chí đề nghị, các đơn vị của TP quan tâm đến công tác tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình hành động trong thời gian tới; từ đó góp phần thực hiện chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo