Chủ Nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022

TPHCM: Hơn 8,3 tỷ đồng cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng dịch Covid-19 vay

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị định số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ năm 2022.

Theo đó, TPHCM phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ năm 2022 đối với chương trình cho vay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cho các quận, huyện và TP Thủ Đức với số tiền là 8,3 tỷ đồng.

Đồng thời, UBND TPHCM giao Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các quận, huyện, TP Thủ Đức phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho các phường, xã, thị trấn để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP chịu trách nhiệm triển khai cân đối vốn; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận, huyện, TP Thủ Đức trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đảm bảo việc sử dụng vốn trên địa bàn đạt hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, đơn vị nào giải ngân chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của TP, giao Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu cho vay và báo cáo UBND TP, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội TP ngay sau khi thực hiện điều chỉnh.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo