Chủ Nhật, ngày 19 tháng 9 năm 2021

TPHCM: Hướng dẫn công tác quản lý, vận hành nhà chung cư

Một chung cư tại phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức.

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình vừa có chỉ đạo về hướng dẫn công tác quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, tham mưu trình UBND TPHCM ban hành văn bản hướng dẫn về công tác quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn TPHCM.

Đồng thời, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an TPHCM, UBND các quận - huyện, TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan, tổ chức triển khai ngay hướng dẫn về công tác quản lý, vận hành nhà chung cư đến từng phường, xã, thị trấn và Ban quản trị nhà chung cư trên địa bàn TPHCM.

Mặt khác, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an TPHCM, UBND các quận - huyện, TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động hành nghề của các đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn TPHCM.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an TPHCM, UBND các quận - huyện, TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan lập dự toán và đề xuất bố trí nguồn kinh phí phục vụ cho công tác sau đây trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2025. Đó là duy tu, sửa chữa nhà chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước hoặc đan xen sở hữu Nhà nước và sở hữu tư nhân; sửa chữa, lắp đặt thiết bị phòng cháy, chữa cáy tại các chung cư cũ.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo