Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020

TPHCM: Khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến quản lý sử dụng nhà, đất

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến tại một buổi tiếp công dân

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 22/8, UBND TPHCM có báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 (từ ngày 1/8/2018 đến ngày 31/7/2019).

Theo đó, tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền đã giải quyết là 1.034/1.372 đơn, đạt tỷ lệ 75,36%. Qua phân tích tính chất khiếu nại đúng sai cho thấy, vụ việc khiếu nại đúng là 5,03% (52/1.034 vụ việc), khiếu nại sai là 59,96% (620/1.034 vụ việc), khiếu nại có đúng có sai là 15,18% (157/1.034 vụ việc); chờ xin ý kiến của sở ngành, quận huyện, người khiếu nại rút khiếu nại… là 19,83% (205/1.034 vụ việc).

Về tổng số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền đã giải quyết là 147/179 đơn, đạt tỷ lệ 82,12%; trong đó, có 2/179 đơn tố cáo tiếp đã được xem xét, giải quyết. Qua phân tích tính chất cho thấy, 16/147 vụ việc tố cáo đúng chiếm tỷ lệ 10,89%; 84/147 vụ việc tố cáo sai chiếm tỷ lệ 57,14%; 38/147 đơn tố cáo có đúng có sai chiếm tỷ lệ 25,85%; 9/147 vụ việc rút tố cáo chiếm tỷ lệ 6,12%.

Theo đánh giá của UBND TP, nội dung khiếu nại, tố cáo trong năm 2019 chủ yếu liên quan đến công tác quản lý sử dụng nhà, đất, việc cấp giấy phép, việc xử phạt vi phạm hành chính, trọng tâm là lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và một số lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của các sở, ngành TP (cấp phép quảng cáo, đăng ký thành lập doanh nghiệp...). Riêng đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, đông người phức tạp, nội dung chủ yếu xoay quanh cơ sở pháp lý thực hiện dự án, ranh quy hoạch, cơ sở pháp lý xác định việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

UBND TPHCM cho biết: Trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và của Thành ủy trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác giám sát trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết vụ việc với thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, đôn đốc trong xử lý vụ việc và nghiệp vụ với các Bộ, ngành Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ để kiến nghị xem xét các ý kiến đề xuất của TP trong giải quyết vụ việc. Trong đó, nỗ lực tập trung chỉ đạo việc thực hiện các Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ liên quan đến Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2; tiếp tục giải quyết các chính sách và khiếu nại tại Khu Công nghệ cao, Quận 9 và Dự án xây dựng Thảo cầm viên mới, huyện Củ Chi.

Hải Liên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo