Thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 2022

TPHCM: Khuyến khích người dân, doanh nghiệp đóng góp, hiến kế cải cách hành chính

TPHCM vừa ban hành Chỉ thị thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 12/5, UBND TPHCM đã ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, quận, huyện tập trung huy động mọi nguồn lực của xã hội để phục vụ cho công tác CCHC, trong đó tập trung xây dựng và phát huy nguồn lực tham gia phát triển khoa học và công nghệ đáp ứng quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh của TP. Đồng thời, giải quyết dứt điểm, chất lượng, đúng tiến độ, lấy sản phẩm, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của các cơ quan làm thước đo; lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo 100% cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; thực hiện cơ chế cạnh tranh công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch và đổi mới trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị; xác định kết quả CCHC hàng năm là một trong những nội dung quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nghiêm túc tổ chức đối thoại giao tiếp giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp nhằm trực tiếp lắng nghe và tiếp thu nghiêm túc để sửa đổi, bổ sung kịp thời; đồng thời có cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp đóng góp, hiến kế CCHC.

Ngoài ra, thường xuyên rà soát đơn giản hóa, kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng quy định; đẩy nhanh việc chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ; tập trung triển khai số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung kiện toàn Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ và đáp ứng yêu cầu thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm và sự thân thiện của đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp khi tiếp xúc, hướng dẫn giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo