Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2021

TPHCM kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện phương án "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến"

Kiểm tra giấy đi đường người tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 25/8, Sở Nội vụ TPHCM có văn bản gởi lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận huyện, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc TP rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện phương án "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến".

Theo Sở Nội vụ TPHCM, qua kiểm tra thực tế và báo cáo của các cơ quan, đơn vị nhà nước, Sở Nội vụ nhận thấy công tác thực hiện phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại một số cơ quan, đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế như sau: Chưa có báo cáo hoặc báo cáo không cụ thể về việc bố trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo phương án “3 tại chỗ” hoặc phương án “1 cung đường 2 điểm đến” tại địa điểm lưu trú tập trung (lưu ý bố trí tối đa 1/4 tổng số, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan, đơn vị); chưa có báo cáo công việc thực hiện "3 tại chỗ" hoặc phương án "1 cung đường 2 điểm đến". Một số cơ quan, đơn vị thực hiện phương án “1cung đường 2 điểm đến "chưa phù hợp quy định, cụ thể: cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi làm và về nhà trong ngày. 

Việc cấp giấy đi đường hay đề nghị Công an TP cấp giấy đi đường cho 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị là vượt quá số lượng theo quy định; lưu ý số lượng cấp giấy đi đường là không quá 10% trên bộ thống kê, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp thuộc cơ quan, đơn vị trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan, đơn vị được bố trí làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo phương án "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến".

Nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ  tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành phố: Rà soát, chấn chỉnh công tác bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo phương án "3 tại chỗ" hoặc phương án "1 cung đường 2 điểm đến"; kiểm soát số lượng Giấy đi đường và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và theo các chỉ đạo của UBND Thành phố; tăng cường kiểm tra, giám sát việc di chuyển đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở, cơ quan, đơn vị theo phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến ".

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo