Thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020

TPHCM kiến nghị xây dựng, chia sẻ cơ sở dữ liệu về các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất

Cơ sở kinh doanh hóa chất công nghiệp ở khu vực chợ Kim Biên (Quận 5, TPHCM). (Nguồn: Báo Lao động)

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Công thương TPHCM vừa có báo cáo gửi Bộ Công thương về tình hình quản lý và hoạt động hóa chất trên địa bàn TPHCM năm 2019.

Theo Sở Công thương TP, trong năm 2019, trên địa bàn TP có thêm 1 đơn vị thực hiện sản xuất hóa chất thuộc hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp và đã được Sở Công thương thẩm định các điều kiện an toàn và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, thực hiện Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017, năm 2019 trên địa bàn TP có thêm 150 đơn vị đã được Sở Công thương thẩm định các điều kiện an toàn và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

Trong năm 2019, Sở Công thương TP thực hiện kiểm tra 87 vụ, có 53 vụ vi phạm. Các hành vi vi phạm phổ biến như: Nhân sự tham gia hoạt động hóa chất tại cơ sở chưa được tập huấn đầy đủ về nghiệp vụ, kỹ thuật an toàn hóa chất; chưa thực hiện đầy đủ việc báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh hóa chất. Một số đơn vị kinh doanh hóa chất thuộc danh mục có điều kiện hoặc danh mục hạn chế kinh doanh nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh đối với hóa chất hạn chế kinh doanh. Kinh doanh không đúng địa điểm kinh doanh.

Để thực hiện công tác quản lý an toàn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn; đồng thời, tạo điều kiện, hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định, Sở Công thương TP kiến nghị Bộ Công thương sớm ban hành quy định cụ thể về tiêu chí kỹ thuật xác định khoảng cách an toàn từ cơ sở tồn chứa hóa chất nguy hiểm đến khu dân cư làm cơ sở xác định, khoanh vùng các cơ sở hoạt động hóa chất trên địa bàn TP bắt buộc phải di dời hoặc thiết lập khoảng cách an toàn đến khu dân cư.

Đồng thời, hỗ trợ Sở Công thương tổ chức phổ biến quy định pháp luật về an toàn hóa chất, hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động hóa chất phân loại hóa chất theo hệ thống hài hòa toàn cầu GHS hoặc có văn bản hướng dẫn cụ thể, chính xác về tiêu chí phân loại các hóa chất dưới dạng hỗn hợp chất có chứa thành phần hóa chất nguy hiểm; cũng như xác định rõ phạm vi quản lý đối với hóa chất cơ bản, sản phẩm hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp, y tế, nông nghiệp, tiêu dùng…

Bên cạnh đó, xây dựng, chia sẻ cơ sở dữ liệu về các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất; hỗ trợ việc tìm kiếm, tra cứu thông tin hóa chất, xác nhận các cơ sở có sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế, các cơ sở được phê duyệt kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất nhằm tạo thuận lợi cho các địa phương trong quá trình quản lý nhà nước về lĩnh vực hóa chất.

Ngoài ra, rà soát, bổ sung các hóa chất nguy hiểm, hóa chất độc vào danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện, danh mục hóa chất hạn chế kinh doanh lĩnh vực công nghiệp.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo