Thứ Năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021

TPHCM phấn đấu thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về CNTT

TPHCM phấn đấu thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về công nghệ thông tin

(Thanhuytphcm) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, TP đặt mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia; 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử TPHCM được xác thực điện tử. 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống chính quyền điện tử TP được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất từ hệ thống Trung ương.

Đồng thời, tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 60% các hệ thống thông tin của các sở, ngành, TP Thủ Đức và các quận, huyện có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại trung tâm dữ liệu TP không phải cung cấp lại.

Mặt khác, 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại TP Thủ Đức và các quận, huyện và 60% hồ sơ công việc tại xã, phường, thị trấn được xử lý trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, TP phấn đấu thuộc nhóm 5 địa phương đứng đầu về Chính phủ điện tử; TP thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về công nghệ thông tin; nhóm 3 về an toàn, an ninh mạng.

Để thực hiện các mục tiêu trên, TP đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện môi trường pháp lý. Phát triển hạ tầng kỹ thuật, trong đó hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu TP có ít nhất 2 trung tâm dữ liệu và được kết nối đồng bộ để phục vụ các hệ thống thông tin của TP; phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng TP một cách thống nhất, đồng bộ và tin cậy phục vụ cho chuyển đổi số và phát phát triển đô thị thông minh.

Đồng thời, phát triển các hệ thống nền tảng như hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của TP kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Trong đó, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của TP gồm các thành phần chính như hệ thống quản lý định danh và xác thực người dùng tập trung phục vụ dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp; kết nối thanh toán điện tử; kết nối dịch vụ bưu chính để chuyển phát hồ sơ; cung cấp thông tin tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính; tích hợp, cung cấp dữ liệu; liên thông các hệ thống thông tin. Xây dựng nền tảng internet vạn vật TP, triển khai thí điểm việc tích hợp dữ liệu internet vạn vật trên một số dữ liệu hiện có của TP như giao thông, môi trường…

Mặt khác, phát triển dữ liệu; trong đó phát triển kho dữ liệu dùng chung của TP, phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở của TP, số hóa và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong hoạt động của chính quyền. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ như phát triển các ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ hoạt động nội bộ các cơ quan nhà nước, phát triển ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, đảm bảo an toàn thông tin; phát triển nguồn nhân lực.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo