Thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020

TPHCM phấn đấu trong năm 2020 hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng vẫn chưa ký hợp đồng BT. Nguồn: Báo Vietnamnet

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 28/5, UBND TPHCM ban hành kế hoạch về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (SHNN) theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ trên địa bàn TP năm 2020.

Theo đó, TP đặt mục tiêu, năm 2020, hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công do các Tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước thuộc TP đang quản lý, sử dụng theo phương án đã được UBND TP phê duyệt. Kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc SHNN và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc SHNN trên địa bàn TP.

Để hoàn thành tốt công tác phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất công trên địa bàn TPHCM năm 2020 theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, UBND TP giao các Sở, Ban ngành TP, UBND các quận - huyện, các Tổng Công ty, Công ty nhà nước, Công ty Cổ phần và Công ty TNHH hai thành viên do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở lên thuộc TP khẩn trương hoàn tất báo cáo kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc SHNN trên địa bàn TP.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc SHNN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tránh tình trạng kê khai sót, bỏ trống, kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết không đúng quy định. Trường hợp có đề xuất thay đổi so với phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo 167 (Sở Tài chính) để xem xét, trình Trưởng Ban chỉ đạo 167 quyết định.

Chủ trì, phối hợp với các Sở là thành viên Ban chỉ đạo 167 và các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát và tham mưu trình UBND TP phê duyệt hoặc phê duyệt thay đổi phương án sắp xếp lại nhà đất do các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên. Tham mưu, trình UBND TP và Bộ Tài chính ban hành Quy định cơ chế phối hợp giữa TPHCM và các bộ ngành trong việc rà soát việc sắp xếp lại và xử lý các nhà, đất thuộc SHNN do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn TP.

Cùng với đó, kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc SHNN để đề xuất cơ chế xử lý phù hợp, đúng quy định; trong đó, có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP được tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đối với các cơ sở nhà, đất do cơ quan Trung ương quản lý, sử dụng trên địa bàn TP đã được Bộ Tài chính phê duyệt nhằm mục đích hỗ trợ TP thực hiện tốt Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng phần mềm quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin về nhà, đất công trên địa bàn TP trong năm 2020.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung hoàn tất công tác thu hồi, đề xuất phương án xử lý đối với các nhà, đất đã thu hồi nhưng chưa đề xuất phương án xử lý (14 khu), đồng thời đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá đối với các nhà, đất đã được UBND TP phê duyệt phương án bán đấu giá nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách TP.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo