Thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020

TPHCM phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 90%

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Theo UBND TP, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí cho TP là 24.979,584 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí trong giai đoạn 2016 - 2019 cho TP là 15.483,405 tỷ đồng, đạt 61,98% tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Lũy kế giải ngân đến hết năm 2019 là 12.006,730 tỷ đồng, đạt 77,55% tổng kế hoạch vốn đã giao.

Về nguồn vốn ngân sách TP được HĐND TP thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 150.000 tỷ đồng. Tổng kế hoạch đầu tư công hàng năm đã được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết hàng năm là 113.185 tỷ đồng, đạt 75,4% tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công đã được UBND TP giao trong giai đoạn 2016 - 2019 là 102.540 tỷ đồng, đạt 90,6% tổng kế hoạch đầu tư công hàng năm của HĐND TP (113.185 tỷ đồng), đạt 68,4% tổng kế hoạch trung hạn tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND (150.000 tỷ đồng).

Về tổng số vốn giải ngân trong giai đoạn 2016 - 2019 là 89.024 tỷ đồng, đạt 86,8% kế hoạch vốn đầu tư công đã được UBND TP giao (102.540 tỷ đồng), đạt 78,6% dự toán kế hoạch đầu tư công hàng năm của HĐND TP (113.185 tỷ đồng), đạt 59,3% tổng kế hoạch trung hạn tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND (150.000 tỷ đồng).

Trong năm 2020, tổng kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước của TP đã được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 9/12/2019 là 33.952,364 tỷ đồng; phấn đấu đến hết năm 2020, tỷ lệ giải ngân đạt ít nhất 90%.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công, trong thời gian tới, TP ban hành quy trình quản lý kế hoạch đầu tư công hằng năm; kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị quyết về cơ chế, quy trình “đặc thù” rút ngắn thời gian thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án.

Đồng thời, phổ biến, quán triệt đầy đủ các quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định, văn bản liên quan, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công. Cùng với đó, lập danh mục dự án trọng điểm; phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Rà soát tình hình thực hiện từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, nhóm các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời giải quyết và tháo gỡ.

Mặt khác, tăng cường chỉ đạo chủ đầu tư trực thuộc triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác đấu thầu; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ thi công công trình. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, giảm vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm.  

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo