Thứ Ba, ngày 18 tháng 5 năm 2021

TPHCM phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

Một khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Tam Bình, TP Thủ Đức

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, việc tổ chức phong trào thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp là phong trào thi đua trọng tâm 6 tháng đầu năm 2021 của các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể TPHCM, TP Thủ Đức và các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị, Tổng Công ty, Công ty thuộc TPHCM.

Đồng thời, phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng đến các cấp cơ sở và mọi tầng lớp Nhân dân với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phân công rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Cũng như tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, mô hình, sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Về nội dung thi đua, tập trung công tác tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng luật và đảm bảo thời gian theo quy định. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả đến từng khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân và hộ gia đình. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mặt khác, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử. Cùng với đó, ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, các phòng ban, UBND phường, xã, thị trấn thực hiện việc bầu cử.

Bên cạnh đó, thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử theo đúng quy trình, thời gian quy định, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu theo quy định. Ngoài ra, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân và đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo