Thứ Năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019

TPHCM rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại UBND quận Thủ Đức
(Thanhuytphcm.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa có văn bản gửi Thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2018.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc việc đề xuất, đánh giá các TTHC, nhóm TTHC, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc để thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC đảm bảo chất lượng và hiệu quả; khi đơn vị đề xuất TTHC để đưa vào kế hoạch rà soát, đánh giá hàng năm thì phải có phương án đơn giản hóa TTHC nêu trong báo cáo kết quả rà soát, đánh giá của đơn vị.

Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện tiếp tục rà soát, đánh giá TTHC, nhóm TTHC thuộc lĩnh vực quản lý, phối hợp với các đơn vị có liên quan để có phương án đơn giản hóa TTHC đảm bảo hiệu quả, khả thi.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trong quá trình thực hiện TTHC, nếu phát hiện TTHC, nhóm TTHC, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân thì các cơ quan thực hiện TTHC kịp thời phối hợp với Văn phòng UBND TP để đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc rà soát, đánh giá TTHC.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP giao Văn phòng UBND TP đôn đốc, kiểm tra tiến độ và chất lượng rà soát, đánh giá TTHC của các đơn vị. Đồng thời, tham mưu đề xuất các TTHC, nhóm TTHC cần thực hiện liên thông, đơn giản hóa TTHC; tham mưu xây dựng kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2019. Mặt khác, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND TP các khó khăn, vướng mắc và tình hình, kết quả thực hiện của các đơn vị.

Đình Lý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo