Thứ Năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019

TPHCM tạm ứng kinh phí thuê máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

Hệ thống máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh
(Thanhuytphcm.vn) - Thông tin từ Văn phòng UBND TPHCM chiều 7/11 cho biết: UBND TP vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan về bố trí vốn thuê dịch vụ chống ngập bằng hệ thống bơm cho lưu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo đó, UBND TP chấp thuận đề xuất của Sở Tài chính TP; Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP cho phép Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP cân đối, sử dụng nguồn kinh phí duy tu đã được giao dự toán năm 2018 của UBND TP về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, để xem xét việc tạm ứng thanh toán kinh phí thuê dịch vụ chống ngập bằng hệ thống bơm cho lưu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Đồng thời, UBND TP giao Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP có trách nhiệm thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán, tạm ứng cho nhà đầu tư theo đúng quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về quá trình thực hiện của mình, bảo đảm công khai, minh bạch.

Mặt khác, UBND TP giao Kho bạc Nhà nước TP chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP, Sở Giao thông vận tải TP và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc, giám sát Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP thực hiện các thủ tục tạm ứng thanh toán theo đúng quy trình và quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Tài chính TP thẩm định đề xuất bổ sung dự toán năm 2018 của Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP để trình UBND TP xem xét, quyết định việc giao bổ sung dự toán cho Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP theo đúng quy định, trong đó có nội dung bổ sung dự toán kinh phí cho công tác thuê dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh năm 2017, 2018.

Ngoài ra, UBND TP giao Sở Giao thông Vận tải TP chủ trì phối hợp Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP và UBND quận Bình Thạnh xác định diện tích lưu vực chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, làm cơ sở để tính toán chi phí chống ngập tương đương nếu do Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP thực hiện.

Hải Liên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo