Thứ Tư, ngày 19 tháng 2 năm 2020

TPHCM tăng cường quản lý hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành và UBND các quận, huyện liên quan về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân.

Theo đó, UBND TP giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM phối hợp Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng TP thực hiện giám sát, hỗ trợ Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn TP triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, Đề án củng cố và phát triển hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện phương án xử lý, phương án cơ cấu lại các Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn; kịp thời xử lý các Quỹ Tín dụng nhân dân yếu kém, cán bộ Quỹ Tín dụng nhân dân vi phạm pháp luật và các vấn đề nảy sinh trong quá trình củng cố, chấn chỉnh để giúp các Quỹ Tín dụng nhân dân khắc phục những khó khăn, tồn tại; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND TP xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Cùng với đó, chủ động cung cấp thông tin cho UBND TP, Sở Thông tin và Truyền thông TP, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân, tạo điều kiện để người dân và thành viên Quỹ Tín dụng nhân dân nâng cao hiểu biết, tích cực tham gia quản lý và giám sát hoạt động các Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn.

UBND các quận, huyện (2, 5, 7, 8, 9, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè và Củ Chi) được giao phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM tăng cường quản lý nhà nước về cán bộ, nhân sự làm việc tại các Quỹ tín dụng nhân dân, ngăn ngừa các vi phạm, rủi ro đạo đức; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM tăng cường quản lý hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân tại địa bàn, đảm bảo ổn định, lành mạnh, phù hợp quy định pháp luật và định hướng phát triển chung của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân; quan tâm, hỗ trợ cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Công an TP tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình tại địa bàn, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, UBND các quận, huyện để xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động của các Quỹ Tín dụng nhân dân; đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn TP. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp các Sở, ngành chức năng trong việc hỗ trợ thu hồi vốn, tài sản của các Quỹ Tín dụng nhân dân theo quy định pháp luật.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo