Thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020

TPHCM tập trung kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Công tác kiểm tra, giám sát phải đi trước một bước để nắm tình hình, bám sát địa bàn, sự việc. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2020 là phục vụ đại hội Đảng các cấp. Đó là những ý kiến đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và sơ kết 2 năm thực hiện Quy định 1374 ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy do Thành ủy TPHCM tổ chức chiều 27/2.

Vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa đảm bảo tính nghiêm minh

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Huỳnh Thành Đạt cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM luôn chú trọng công tác kiểm tra giám sát ngay từ đầu năm, trong đó chú trọng kiểm tra giám sát vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, nhất là về đoàn kết nội bộ… Từ kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị, đồng chí Huỳnh Thành Đạt cho rằng, Ủy ban Kiểm tra các cấp phải chủ động đề xuất và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần vận dụng sáng tạo, đưa các quy định, quyết định vào thực tiễn bằng các chương trình, kế hoạch kiểm tra cụ thể. Có sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, đặc biệt là tổng kết các chuyên đề từ đó rút ra những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên tại Đảng bộ Quận 11, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 11 Huỳnh Kim Tuấn cho biết, từ kinh nghiệm thực tiễn, khi thực hiện công tác này, việc tiếp nhận thông tin, phản ánh, đơn thư có nội dung liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên, Ủy ban Kiểm tra cần phân tích, nhận định, đánh giá tình hình, nắm bắt thêm thông tin và xem xét dấu hiệu vi phạm, từ đó đưa ra quyết định tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm hay không. Để kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm đạt kết quả tốt, nhất là các cá nhân có chức vụ cần chú ý làm tốt việc vận động tổ chức Đảng nơi có đảng viên được kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Việc tiến hành kiểm tra phải công khai, dân chủ, khách quan, đảm bảo theo quy trình đã được Ban Thường vụ Quận ủy ban hành. Các kết luận của Ủy ban Kiểm tra phải trung thực, khách quan, công tâm trên cơ sở kết quả báo cáo thẩm tra, xác minh của tổ kiểm tra, xác định có hạn chế, khuyết điểm, đánh giá mức độ sai phạm đề xuất xử lý, chấn chỉnh cho phù hợp để vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa đảm bảo tính nghiêm minh trong xem xét kỷ luật cán bộ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tặng Bằng khen cho các đơn vị. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tặng Bằng khen cho các đơn vị.

Phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Thanh Sơn đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng bộ TPHCM đạt được trong năm 2019. Đối với việc triển khai Quy định 1374, đồng chí cho rằng, TPHCM là địa phương đi đầu trong ban hành quy định này; thể hiện quyết liệt, sáng tạo của Đảng bộ TP đối với công tác kiểm tra, giám sát. Những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng bộ TPHCM đã đóng góp vào những kết quả to lớn của Đảng nói chung và Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói riêng.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng bộ TP năm 2020, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đề nghị, cần quán triệt tốt các đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là quy định về Đại hội Đảng các cấp. “Công tác kiểm tra giám sát phải đi trước một bước, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình; kịp thời giải quyết hiệu quả các vụ việc phát sinh để công tác kiểm tra, giám sát phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng các cấp”. – Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Thanh Sơn trao Bằng khen cho các tập thể. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Thanh Sơn trao Bằng khen cho các tập thể.

Đồng chí đề nghị, thông qua xây dựng phương án nhân sự, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp của Đảng bộ TP cần nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ sau.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát Đảng của Đảng bộ TPHCM năm 2019 được thực hiện với phương pháp mới, quy mô lớn và ngày càng chặt chẽ hơn. Điều này góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao niềm tin của người dân TP. Một trong những kết quả nổi bật là TP tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động của công tác kiểm tra Đảng; đặc biệt là việc xây dựng chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát của toàn hệ thống chính trị của TPHCM để công tác kiểm tra giám sát không chồng chéo nhưng cũng không bị bỏ sót. Cùng với đó là phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện giám sát 19 nội dung phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Đề cập đến nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng bộ TP, năm 2020, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ chính là phục vụ đại hội Đảng các cấp. Trong đó là tập trung kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp. Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, trong chương trình Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI sẽ xem xét về 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm với 44 đề án, chương trình cụ thể. Đồng chí đề nghị công tác kiểm tra giám sát cần chú ý việc giám sát quá trình xây dựng dự thảo nội dung của 44 dự án, chương trình này. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện công khai hóa kết luận thanh tra, công khai kết quả xử lý theo Quy định 1374-QĐ/TU. Bên cạnh đó là giám sát kết quả thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu trao Bằng khen cho các cá nhân. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu trao Bằng khen cho các cá nhân.

Để chọn nội dung kiểm tra vào đúng trọng tâm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cần căn cứ trên 4 cơ sở là Ủy ban Kiểm tra các cấp đề xuất, Thường vụ cấp ủy các cấp giao nhiệm vụ, chính quyền đặt hàng, Nhân dân gợi ý thông qua nguồn tin từ việc thực hiện Quy định 1374. Điều kiện quan trọng là Bí thư cấp ủy phải thật sự quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể (trong đó có Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM) và 5 cá nhân thực hiện tốt Quy định 1374. Cùng với đó, 6 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo