Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020

TPHCM thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Toàn cảnh Hội cán bộ TP thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 10/10, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị cán bộ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì và báo cáo tại Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thành ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng; các đồng chí Phó các Ban Đảng của Thành ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị của TP; lãnh đạo các quận, huyện…

Báo cáo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2 đến 6/10, họp bàn các nội dung: tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam năm 2020; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác cán bộ…

Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đà chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 475 tỷ USD, là năm thứ 3 liên tiếp xuất siêu; tăng trưởng GDP dự báo vượt chỉ tiêu đề ra (6,7%); tỷ lệ hộ nghèo còn 5,2 - 5,7 % (giảm 1 - 1,5%). Cải cách hành chính, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng - chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo và thực hiện quyết liệt. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều thành tựu, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao…

Cũng theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất ban hành Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Theo đó, đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; tham gia chủ động và có trách nhiệm vào các vấn đề biển và đại dương của quốc tế và khu vực, góp phần quan trọng xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, để đạt được mục tiêu, 5 chủ trương lớn được đề ra là: phát triển kinh tế biển và ven biển; phát triển các vùng biển dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển; bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai; xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Ngoài ra, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII cũng đã thông qua nội dung cơ bản Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong đó nhấn mạnh: từng đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, sẽ tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, để Quốc hội bầu giữ Chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016 - 2022) tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII và một số quyết định về nhân sự và thi hành kỷ luật cán bộ khác.

Ngọc Tuyết

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo