Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019

TPHCM: Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 22/5, UBND TP tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của TP giai đoạn 2016-2020. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung; Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan.

Chương trình Giảm nghèo bền vững của TP qua 3 năm thực hiện theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều đã tạo điều kiện và cơ hội cho hàng ngàn người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau, để tổ chức vươn lên thoát nghèo.

Vượt chuẩn trước 2 năm, nhiều mô hình giảm nghèo đa chiều bền vững

Qua 3 năm thực hiện, chương trình đã huy động hiệu quả nguồn lực và sự tham gia của các tầng lớp xã hội, các thành phần kinh tế trên địa bàn TP; đồng thời, vẫn đảm bảo dành ưu tiên nguồn ngân sách TP và quận, huyện hàng năm và trong từng giai đoạn của chương trình để đầu tư cho các chính sách hỗ trợ và hoạt động giảm nghèo. Bên cạnh đó, từng địa phương nắm được thực trạng thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó có giải pháp hỗ trợ phù hợp cho từng người, từng hộ, góp phần kéo giảm thiếu hụt nhanh và giảm nghèo bền vững hơn.

Người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo TP ngày càng có nhận thức đúng đắn, từng bước thay đổi cơ bản về nếp nghĩ, loại bỏ dần tư tưởng an phận, trông chờ, ỷ lại; biết tổ chức cuộc sống, xem trọng việc nâng cao trình độ học vấn, học nghề, tìm kiếm việc làm... Đặc biệt, biết học hỏi cách làm ăn để tận dụng các cơ hội trợ giúp của chương trình hiệu quả hơn. Đây là yếu tố quyết định trong việc giảm nghèo bền vững của TP.

Kết quả cụ thể, qua 3 năm (2016 - 2018) tổ chức thực hiện các chính sách tác động và hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo TP giai đoạn 2016 - 2020, TP có 60.622 hộ nghèo vượt chuẩn nghèo và 58.703 hộ cận nghèo vượt chuẩn cận nghèo.

Tính đến ngày 31/12/2018, TP còn lại 3.767 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,19% tổng hộ dân TP và 22.882 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,15% tổng hộ dân TP; còn 287 hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc diện chính sách có công (có 10 hộ nghèo và 277 hộ cận nghèo).

TP có 10 quận với 145 phường (Quận 1, 3, 5, 6, 10, 11, Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Bình và Bình Tân) và 28 phường thuộc 6 quận (Quận 4, 7, 8, 9, Bình Thạnh và Thủ Đức) hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP giai đoạn 2016 - 2020; 1 quận với 15 phường (Quận 5) và 23 phường thuộc 5 quận (Quận 2, 3, 6, 11 và Bình Thạnh) hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo TP giai đoạn 2016 - 2020.

Về hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Quốc gia: TP không còn hộ nghèo có thu nhập trong chuẩn nghèo Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (vào cuối năm 2016); cuối năm 2018, còn 94 hộ nghèo có thu nhập trong chuẩn cận nghèo Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, chiếm 0,005% tổng hộ dân TP.

Chương trình Giảm nghèo bền vững của TP qua 3 năm thực hiện theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều đã tạo điều kiện và cơ hội cho hàng ngàn người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau, để tổ chức vươn lên thoát nghèo như: chính sách hỗ trợ vay vốn từ các nguồn Quỹ Xóa đói giảm nghèo, các chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội… Từ các giải pháp hỗ trợ, nhiều địa phương đã tập trung phát triển các mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Bên cạnh đó, các mô hình giảm nghèo hiệu quả ở giai đoạn trước, được nhân dân đồng tình hưởng ứng như: mô hình đảng viên giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo được xây dựng triển khai thực hiện ở nhiều địa phương, các Đảng bộ từ quận, huyện đến phường, xã, thị trấn, khu phố, ấp đều có chương trình, kế hoạch, chuyên đề về giảm nghèo; mô hình này đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo ở từng địa bàn dân cư.

Gắn chặt nhiệm vụ giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung đánh giá cao những giải pháp, nỗ lực, chung sức đồng lòng của TP thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trong thời gian qua.

Để thực hiện tốt chính sách và giải pháp hỗ trợ hộ nghèo TP giai đoạn 2019-2020 của giai đoạn 2016-2020, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể các cấp cần tập trung thực hiện các chính sách và giải pháp hỗ trợ tác động đến nhu cầu tối thiểu của người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo TP như hỗ trợ vốn vay, dạy nghề, tạo việc làm để tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá, huy động tối đa các nguồn lực của xã hội, của các thành phần kinh tế trên địa bàn TP; đồng thời xây dựng các kế hoạch lồng ghép hiệu quả chương trình giảm nghèo với các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội TP, đặc biệt gắn chặt nhiệm vụ giảm nghèo bền vững với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của TP. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Vì người nghèo” để hoạt động thật sự trở thành phong trào thi đua yêu nước, thu hút sự tham gia của nhân dân TP vào sự nghiệp giảm nghèo TP.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung đề nghị UBND TP chỉ đạo quyết liệt hơn, đề ra các giải pháp căn cơ, hữu hiệu thực hiện đồng bộ, sát với thực tiễn. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần nghiên cứu tăng cường mạnh mẽ các giải pháp, cách làm thiết thực mang tính tác động, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi, tạo cơ hội cho người nghèo TP có thể an tâm, tự tin tổ chức làm ăn sinh sống giảm được nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Song song đó, cần quan tâm tuyên truyền vận động để làm chuyển biến tư tưởng những hộ còn trông chờ, ỷ lại vào trợ cấp nhà nước, chăm lo của cộng đồng xã hội, thiếu ý thức tự phấn đấu giảm nghèo, hoà nhập vào cuộc sống chung của cộng đồng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung tặng Bằng khen cho các tập Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung tặng Bằng khen cho các tập

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, cải tiến và nhân rộng các mô hình được triển khai ở phạm vi sâu rộng và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; củng cố bộ máy cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, tuyên truyền nhân rộng giải pháp, mô hình giảm nghèo hiệu quả, góp phần xây dựng TPHCM trở thành TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Dịp này, UBND TP tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể và Bằng khen cho 64 tập thể và 69 cá nhân có thành tích thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững của TP giai đoạn 2016-2020.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo