Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020

TPHCM tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng trong quản lý hành chính

TPHCM tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng trong quản lý hành chính

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2018.

Theo UBND TP, công tác THTK, CLP trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản và mua sắm trang thiết bị từng bước được nâng cao, các khoản chi được quản lý chặt chẽ, đảm bảo đúng chế độ quy định, đúng dự toán được giao. Các đơn vị đã thực hành tốt việc tiết kiệm chi phí quản lý hành chính, tiết kiệm trong việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại;… Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường với trọng tâm của công tác phòng ngừa tham nhũng, THTK, CLP.

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước; công khai các định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã ban hành; việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao; việc quản lý, sử dụng và mua sắm tài sản công; quy hoạch, kế hoạch, danh mục, nguồn vốn dự án đầu tư; công khai các quy trình, thủ tục trong lĩnh vực quản lý nhà nước,…

Cụ thể, trong THTK, CLP lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, trong năm 2018 đã thực hiện phê duyệt thẩm tra quyết toán 284 hồ sơ dự án với tổng mức đầu tư là 14.046,615 tỷ đồng, giá trị quyết toán được duyệt là 11.638,207 tỷ đồng. Qua đó, đã tiết kiệm 17,15% tổng mức đầu tư, đạt 171,50% chỉ tiêu tiết kiệm đề ra và tiết kiệm cho ngân sách là 174,643 tỷ đồng so với tổng giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán (11.812,850 tỷ đồng).

Trong quản lý, điều hành ngân sách, qua việc triển khai thực hiện các biện pháp nhằm giảm tối đa chi phí quản lý hành chính, số tiền tiết kiệm được từ các khoản chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, mua sắm… của các Sở - ngành và quận - huyện là 516,342 tỷ đồng, tăng 33,06% so với cùng kỳ.

Đối với THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách thông qua việc đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2018 khoảng 2,787 tỷ đồng trên tổng giá trị mời thầu là 140,074 tỷ đồng.

UBND TP cho biết: Trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến việc triển khai Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên bằng các phương pháp cụ thể, nhân rộng các gương điển hình, mô hình để tạo sự chuyển động rõ nét từ các ngành, các đoàn thể chính trị, cơ quan đơn vị và hộ gia đình ở khu dân cư.

Đối với ngành thuế, tiếp tục tăng cường các biện pháp để quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận thuế.

Mặt khác, TP tập trung triển khai thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững theo Nghị quyết số 07-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách; tập trung rà soát, phân loại, sắp xếp các dự án đầu tư để bố trí kế hoạch vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình, dự án cấp bách và các công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2019.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo