Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020

TPHCM trao quyết định nhân sự một số đơn vị

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định bổ nhiệm nhân sự BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị

(Thanhuytphcm.vn) - Trưa 1/2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì lễ trao quyết định nhân sự 4 Ban Quản lý (BQL) gồm: BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.

Theo quyết định của UBND TP, TP tổ chức lại BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP trực thuộc UBND TP thành BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiêm Trưởng ban BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP; ông Nguyễn Văn Quốc, nguyên Phó Trưởng ban BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP trực thuộc UBND TP giữ chức vụ Phó Trưởng ban BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc đến khi có quyết định nghỉ hưu; ông Đoàn Nhật, nguyên Phó Trưởng ban BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP trực thuộc UBND TP giữ chức vụ Phó Trưởng ban BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định bổ nhiệm nhân sự BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định bổ nhiệm nhân sự BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

Đồng thời, TP thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc UBND TP trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án về giao thông của các Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2, Khu Quản lý giao thông đô thị số 3, Khu Quản lý giao thông đô thị số 4, Khu Quản lý đường thủy nội địa và sáp nhập BQL dự án nạo vét luồng Soài Rạp trực thuộc Sở Giao thông vận tải TP vào BQL đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị TP. Bổ nhiệm ông Lương Minh Phúc, Trưởng ban BQL đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị TP giữ chức vụ Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc UBND TP, thời gian giữ chức vụ là 5 năm; ông Lê Hữu Dũng, Phó Trưởng ban BQL đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị TP giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc UBND TP, thời gian giữ chức vụ là 5 năm; ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (Sở Giao thông vận tải TP) giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc UBND TP, đến thời điểm có quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

Cùng với đó, TP thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trực thuộc UBND TP trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP và hợp nhất với BQL đầu tư dự án vệ sinh môi trường TP (trực thuộc Sở Giao thông vận tải TP). Bổ nhiệm ông Trần Như Quốc Bảo, Giám đốc BQL dự án 1547 thuộc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP, thời gian giữ chức vụ là 5 năm; ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng thời, UBND TP phân công ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng chịu trách nhiệm điều hành hoạt động và thực hiện các giao dịch tài chính của BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP đến khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị theo quy định.

Ngoài ra, TP thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc UBND TP trên cơ sở hợp nhất BQL đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế, BQL đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, BQL đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, BQL đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và sáp nhập vào BQL Đầu tư - Xây dựng công trình Nâng cấp đô thị, do UBND TP trực tiếp quản lý.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định bổ nhiệm nhân sự BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định bổ nhiệm nhân sự BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

Cụ thể, UBND TP bổ nhiệm ông Dương Minh Thùy, nguyên Phó Giám đốc BQL đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, thời gian giữ chức vụ là 5 năm; ông Nguyễn Văn Trường, nguyên Phó Giám đốc BQL đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết: Việc sáp nhập các BQL là chủ trương của Thành ủy, UBND TP nhằm làm cho công việc ngày càng tinh gọn hơn, phát huy hiệu quả tối đa và đặc biệt là phù hợp với các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của các ban.

Đình Lý
 Từ khóa
Nhân sự mới

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo