Thứ Năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021

TPHCM triển khai hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu kết luận hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 7/4, UBND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14, Chỉ thị của Thành ủy TPHCM và kế hoạch của UBND TPHCM về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan; lãnh đạo các sở-ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM,…

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của chính quyền đô thị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ triển khai Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 131/2020/QH14. Trong đó, yêu cầu của tổ chức chính quyền là phải bảo đảm nâng cao năng lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý của chính quyền đô thị phù hợp với tính chất, đặc điểm của đô thị, đáp ứng sự thống nhất và liên thông trên địa bàn về quy hoạch đô thị, về ngành, lĩnh vực, về kết cấu hạ tầng và đời sống dân cư.

Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn quan điểm về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM là bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND TP, phát huy chức năng giám sát, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, bảo đảm sự chỉ đạo và quản lý tập trung, thống nhất của UBND TP theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn. Đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND quận, phường đúng với chức năng là các cơ quan hành chính nhà nước, gắn với tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh và cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ  đối với người dân và doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, hướng tớ kinh tế tri thức, kinh tế số.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân phát biểu tại hội nghị Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân phát biểu tại hội nghị

Trình bày dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM của UBND TPHCM, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ sẽ tham mưu cho các cấp có thẩm quyền kịp thời đưa các quy định của Nghị quyết vào thực thi hiệu quả, góp phần phát triển TPHCM nhanh và bền vững, đóng góp nhiều hơn cho cả nước.

Đồng thời từng bước xác định nội dung từng công việc thực hiện, phân công trách nhiệm cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan, tham mưu cho Thành ủy TPHCM, HĐND TPHCM, UBND TPHCM để triển khai có chất lượng, tạo sự đồng thuận của xã hội, đảm bảo tiến độ đề ra. UBND TPHCM xác định 12 nhiệm vụ với từng nội dung và mốc thời gian thực hiện cụ thể trong năm 2021 như: Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 và các văn bản liên quan. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 và các văn bản liên quan, bảo đảm người đứng đầu của cơ quan, đơn vị nắm vững những nội dung cơ bản và thực hiện đúng Nghị quyết số 131/2020/QH14, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị. Rà soát, tham mưu UBND TPHCM ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết để triển khai các nội dung thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 và Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ; phân cấp, ủy quyền cụ thể cho chính quyền địa phương ở quận, thành phố thuộc TPHCM, phường phù hợp với tổ chức chính quyền đô thị và khả năng thực tiễn của từng địa phương; phương thức kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định trong thực thi chính sách, nhiệm vụ tại các quận, phường. Triển khai về tổ chức bộ máy theo quy định của Nghị quyết số 131/2020/QH14 và Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Toàn cảnh hội nghị Toàn cảnh hội nghị

Cùng đó, thực hiện việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức quận, phường theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Rà soát, bố trí đội ngũ công chức quận, phường theo các tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền đô thị theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có năng lực chuyên môn cao, kỹ năng thực thi công vụ và đạo đức công vụ. Tham mưu tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, gắn với việc triển khai tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131/2020/QH14.

Phải đặc biệt chú trọng đến khâu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: qua hội nghị nhằm giúp các đại biểu hiểu sâu hơn về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, nhất là trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thực hiện đầy đủ, hiệu quả trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Trên cơ sở Nghị định của Chính phủ, Kế hoạch của UBND TP về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị một số vấn đề trọng tâm trong thời gian tới khi năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và Nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM. Do đó, các cơ quan, đơn vị phải đặc biệt chú trọng đến khâu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã triển khai hôm nay; phân công rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành các nhiệm vụ, kể cả Sơ đồ Gant để theo dõi tiến độ thực hiện. 

Đặc biệt, từng cơ quan, đơn vị phải chủ động xây dựng chương trình họp định kỳ hàng tháng, hàng quý đối với những vấn đề lớn, quan trọng mà thành phố đã chỉ đạo, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu liên quan đến tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng lưu ý, khi thực hiện Nghị quyết số 131 của Quốc hội, Nghị định số 33 của Chính phủ, từ nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố sẽ không còn HĐND quận, phường và trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, phường sẽ nặng nề hơn. Lãnh đạo TP hy vọng lãnh đạo các đơn vị tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa, làm tốt hơn nữa các cơ chế, chính sách đã đề ra.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, điểm then chốt trong Nghị quyết số 131 của Quốc hội, Nghị định số 33 của Chính phủ là tạo ra nhiều động lực và cơ hội phát triển thành phố, đó là: quyền đại diện, quyền dân chủ và quyền được tiếp nhận thông tin của người dân vẫn được đảm bảo và duy trì ở mức độ cao như trước đây; bộ máy, cơ cấu tổ chức của các quận, phường được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ quan hành chính ở quận, phường tích cực, chủ động điều hành, quyết định nhanh chóng những vấn đề cấp bách của địa phương; góp phần cải cách hành chính, giảm bớt trình tự, thủ tục trong chỉ đạo, điều hành và giảm thời gian giải quyết công việc.

“Riêng TP Thủ Đức cần khẩn trương thành lập Phòng Khoa học và Công nghệ trong tháng 5 năm 2021, đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu khoa học công nghệ và biến khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp nhằm tạo nền tảng công nghệ phục vụ phát triển TP Thủ Đức” - đồng chí Nguyễn Thành Phong lưu ý.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thành phố sẽ tiếp tục nâng chất hơn nữa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới. Trước mắt, là rà soát về năng lực, trình độ để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân. Lâu dài là sẽ xây dựng các cơ chế, chính sách để tạo động lực nhiều hơn nữa cho cán bộ, công chức, viên chức thi đua sáng tạo, phát huy sở trường, phục vụ lâu dài trong các cơ quan nhà nước để thành phố luôn là nơi hội tụ của những con người giỏi nhất, tâm huyết nhất, luôn năng động, sáng tạo, biết vượt qua khó khăn, thách thức để phục vụ cho sự phát triển của thành phố và phụng sự nhân dân.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo