Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022

TPHCM triển khai Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp triển khai quy chế công tác dân vận

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 2/8, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị TPHCM. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp quán triệt, triển khai quyết định số 23-QĐ/TW của Ban Chấp hành trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vân của hệ thống chính trị và quyết định 784-QĐ/TU của Thành ủy TPHCM về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị TPHCM.

Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo quyết định số 23-QĐ/TW của Ban Chấp hành trung ương gồm 3 chương, 28 điều. Quy chế khẳng định, dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng. Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo trực tiếp công tác dân vận; các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thực hiện hiệu quả công tác dân vận; nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đối với công tác dân vận; thường xuyên học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức và thực hiện phong cách dân vận trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quy chế này cũng quy định trách nhiệm, cơ chế, phương thức thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính trị; Các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phân công lãnh đạo, cán bộ trực tiếp phụ trách công tác dân vận.

Về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị TPHCM theo quyết định 784-QĐ/TU của Thành ủy TPHCM gồm 5 chương, 37 điều. Ở chương IV về phân công cán bộ trực tiếp phụ trách công tác dân vận, quy định Ban Thường vụ Thành ủy phân công một đồng chí Phó Bí thư Thành ủy phụ trách công tác dân vận của Đảng bộ TP, một đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp làm Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; một đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, đứng đầu có trách nhiệm thực hiện tốt công tác dân vận theo quy định Đảng và Nhà nước; gương mẫu thực thi công vụ, nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân; giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị Quang cảnh hội nghị

Cán bộ làm công tác dân vận chuyên trách, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp ngoài tiêu chuẩn chung phải được đào tạo, am hiểu và có kỹ năng làm công tác vận động Nhân dân, phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và tác phong gần gũi Nhân dân.

“Công tác dân vận nói dễ, khó làm; chỉ dễ làm khi người đứng đầu quan tâm nêu gương, quy chế chỉ là chỗ dựa pháp lý trong điều hành, quản lý của một cấp ủy đảng có chính quyền cùng cấp, kể cả không có chính quyền cùng cấp. Tuy nhiên, trên nguyên tắc nơi nào có tổ chức đảng, thì nơi đó phải có sự lãnh đạo của đảng đối với công tác vận động quần chúng. Mỗi tổ chức cơ sở đảng cấp trên cơ sở phải căn cứ thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế công tác dân vận của đơn vị mình. Cốt lõi nội dung quy chế hay quy định là xác định nhiệm vụ, giải pháp và phân công cấp ùy viên phụ trách.” - đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo