Thứ Hai, ngày 3 tháng 8 năm 2020

TPHCM: Tỷ lệ công nhân đã qua đào tạo nghề ngày càng cao

Các cấp Công đoàn đã tổ chức 4.973 lớp học tập chương trình “Nâng cao hiểu biết chính trị - pháp luật".

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020", ban hành kèm theo Quyết định số 231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP.

Theo Báo cáo, trong những năm qua, đội ngũ công nhân TP bước đầu đã có chuyển biến về nhận thức, vị trí, vai trò, về trách nhiệm của mình; tích cực lao động, sản xuất, học tập nâng cao trình độ học vấn, chính trị, tay nghề, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động, sản xuất; có ý chí phấn đấu vươn lên, ý thức xây dựng tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động; tỷ lệ công nhân đã qua đào tạo nghề ngày càng cao.

Bên cạnh đó, do ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, giúp người sử dụng lao động, cán bộ nhân sự cập nhật các quy định mới từ đó xây dựng chế độ chính sách đúng luật. Tình hình thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp đã có những chuyển biến tích; tranh chấp lao động cá nhân, tập thể đều giảm.

Đồng thời, cán bộ công đoàn cơ sở hiểu rõ quy định pháp luật để thực hiện giám sát việc thi hành pháp luật tại đơn vị, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Người lao động nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, hiểu rõ những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình, tiến tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Cụ thể, trong những năm qua, các cấp Công đoàn đã tổ chức 4.973 lớp, với 329.882 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) học tập chương trình “Nâng cao hiểu biết chính trị - pháp luật"; hơn 111.000 CNVC-LĐ học các lớp lý luận chính trị. Đặc biệt, đã tổ chức 5 lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính cho 256 cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Công đoàn TP, góp phần vào công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp, vận động hơn 339.000 CNVC- LĐ học nâng cao trình độ; vận động CNVC-LÐ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ cho công tác. Trong đó, Liên đoàn Lao động TP phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức lớp đào tạo đại học hệ vừa làm cho 100 cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ tham gia học (2 đợt) với học phí được hỗ trợ giảm 30%.

Ngoài ra, Tổ chức tài chính vi mô CEP cung cấp gói sản phẩm cho vay học tập với lãi suất thấp cho các trường hợp trên. Tính đến nay, kết quả học tập nâng cao trình độ văn hóa của đoàn viên công đoàn như sau: Tốt nghiệp tiểu học và THCS 672.094 người (41,13%), tốt nghiệp THPT: 823.190 người (50,38%), tốt nghiệp sơ cấp và trung cấp: 825.496 người, tốt nghiệp cao đẳng: 229.041 người, tốt nghiệp đại học trở lên: 536.863 người.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đề án nhận thức của đội ngũ công nhân lao động tuy có được nâng lên, hiểu biết hơn về vị trí, vai trò, trách nhiệm trong thời kỳ mới, nhưng chưa thực sự tạo được chuyển biến rõ nét trong tư tưởng, ý thức chính trị, trong tác phong lao động, học tập, sinh hoạt, làm việc; hoạt động nâng cao nhận thức pháp luật cho công nhân khu vực kinh tế ngoài nhà nước vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là trong lĩnh vực pháp luật lao động.

Cạnh đó, việc vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện cho công nhân, lao động học tập nâng cao trình độ văn hóa còn gặp nhiều khó khăn; điều kiện cơ sở vật chất, chương trình học tập dành cho đối tượng đặc thù là công nhân, lao động tại các địa phương còn hạn chế, chưa thật sự phù hợp. Bản thân nhiều công nhân, lao động có trình độ văn hóa, tay nghề thấp nhưng còn ngại khó, chưa có ý thức học tập nâng cao trình độ, chủ yếu tập trung lo cho cuộc sống và những khó khăn trước mắt.

Đáng chú ý, số lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn hạn chế so với tổng số lao động do khó khăn trong bố trí thời gian tuyên truyền. Mặt khác, có một bộ phận người lao động chưa quan tâm nhiều đến việc nâng cao kiến thức pháp luật, chỉ khi gặp vấn đề khó khăn thì mới tìm hiểu hoặc nhờ tư vấn. Việc tuyên truyền pháp luật đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn trong ngôn ngữ, thiếu các văn bản tiếng nước ngoài (Anh, Hoa, Nhật, Hàn).

Lam Khuê


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo