Chủ Nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021

Trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận.

(Thanhuytphcm.vn) - Từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay, công tác kết nạp đảng viên được cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ TPHCM quan tâm lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, bám sát phương châm, phương hướng của Trung ương và Thành ủy. Nhiều đơn vị đề ra cách làm hay, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kết nạp đảng viên. Trong tổng số 40.277 đảng viên được kết nạp trong nhiệm kỳ, tỷ lệ kết nạp trong từng đối tượng tăng, chất lượng được nâng lên…

Nguồn đảng viên mới là công nhân trực tiếp sản xuất tăng

Trên địa bàn Quận 12 hiện có 8.860 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đa số là siêu nhỏ, thường xuyên biến động. Hầu hết chủ doanh nghiệp chưa đồng thuận, không quan tâm việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp nên việc vận động thành lập tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Phan Thị Thùy, Phó Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 12 cho biết, xác định việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là công việc quan trọng và rất khó khăn nên Ban Thường vụ Quận ủy Quận 12 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Cùng với tổ chức khảo sát tình hình công nhân người lao động; tổ chức gặp gỡ, đối thoại, hỗ trợ tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động… quận còn tổ chức tìm hiểu, phát hiện tạo nguồn quần chúng ưu tú trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, toàn Đảng bộ quận đã kết nạp được 381 đảng viên mới trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Trong đó có 90,24% đảng viên mới được kết nạp là công nhân trực tiếp sản xuất; 54,26% là đoàn viên thanh niên; 67,37% là nữ.

Tại Đảng bộ các khu chế xuất và khu công nghiệp TPHCM, trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thu hút đầu tư nước ngoài giảm; nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất, giải thể, đời sống công nhân, người lao động gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước tại các khu luôn được các đảng bộ, chi bộ cơ sở quan tâm. Bí thư Đảng uỷ các khu chế xuất và khu công nghiệp TPHCM Hứa Quốc Hưng cho biết, hàng năm tỷ lệ phát triển đảng viên mới luôn vượt chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là công tác tạo nguồn và phát triển Đảng tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên 300 lao động. Trong giai đoạn 2016 – 2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 1.066 đảng viên mới (chỉ tiêu 963), trong đó tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước là 893 (chỉ tiêu 780).

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn TP đã kết nạp được 246 đảng viên mới trong trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. trong đó có 194 (chiếm 77,91%) đảng viên mới là công nhân, nhân viên, người lao động. Như vậy, tính đến cuối tháng 6/2020, Đảng bộ TP có 27.874 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (sinh hoạt tại 1.715 tổ chức cơ sở đảng).

Lễ kết nạp Đảng tại Chi bộ Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (thuộc Đảng bộ Khu công nghiệp Tân Tạo). Lễ kết nạp Đảng tại Chi bộ Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (thuộc Đảng bộ Khu công nghiệp Tân Tạo).

Theo đánh giá, phân tích của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, trong tổng số 40.277 đảng viên đươc kết nạp trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 của toàn Đảng bộ TP, đảng viên kết nạp từ nguồn là công nhân trực tiếp sản xuất tăng hằng năm và tăng 1,75% (so với cùng kỳ năm 2011 - 2015), là phụ nữ tăng hằng năm và tăng 2,24%; là sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an tăng 1,26%. Đảng viên kết nạp có trình độ học vấn trung học phổ thông tăng hằng năm và tăng 0,09%; có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học tăng hằng năm và tăng 1,97%. Tỷ lệ đảng viên là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh đạt 53,12%.

Công tác kết nạp đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, bám sát phương châm, phương hướng của Trung ương và Thành ủy; đề ra nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kết nạp đảng viên. Các đoàn thể chính trị - xã hội TP và ở cơ sở đã có sự đổi mới trong tổ chức các hoạt động, phong trào theo hướng thiết thực, cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Hầu hết các đảng viên mới kết nạp đều bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự là quần chúng ưu tú tại nơi công tác và nơi cư trú, được nhân dân tín nhiệm.

Chú trọng kết nạp đảng viên ở cơ sở trọng điểm còn ít hoặc chưa có đảng viên

Trong công tác kết nạp đảng viên, Đảng bộ TPHCM luôn thực hiện phương châm: Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Bảo đảm chặt chẽ về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc thủ tục kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức. Thực hiện công tác kết nạp đảng viên gắn liền với củng cố tổ chức đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Đồng chí Võ Văn Tân, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cho biết, tiếp tục thực hiện công tác kết nạp đảng viên trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy xác định nhiệm vụ: Làm tốt công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng kết nạp những quần chúng ưu tú, đoàn viên, hội viên ưu tú có đủ tiêu chuẩn vào Đảng, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất, nông dân, trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, phụ nữ, dân tộc ít người. Chú trọng việc kết nạp đảng viên ở cơ sở trọng điểm còn ít đảng viên hoặc chưa có đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên.

Chi bộ Công ty TNHH Sonion Việt Nam (thuộc Đảng bộ Cơ quan Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM) kết nạp đảng viên mới. Chi bộ Công ty TNHH Sonion Việt Nam (thuộc Đảng bộ Cơ quan Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM) kết nạp đảng viên mới.

Yêu cầu đặt ra đối với các cấp ủy, tổ chức đảng là phải nắm vững phương châm, quan điểm, phương hướng, quy trình kết nạp đảng viên, tiêu chuẩn đảng viên trong thời kỳ mới để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, từng cấp ủy xây dựng kế hoạch, lựa chọn đúng quần chúng để đưa vào nguồn bồi dưỡng, thử thách. Chú trọng tạo nguồn từ đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; nghiên cứu đề xuất chính sách để thu hút sinh viên tốt nghiệp ra trường về công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị để tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên nhằm bổ sung nguồn kế cận cho Đảng ở các chi bộ. Chủ động tháo gỡ những vướng mắc về tư tưởng, thủ tục… trong thực hiện quy trình kết nạp đảng viên; kịp thời phản ánh, đề xuất cấp ủy cấp trên hỗ trợ giải quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc kết nạp đảng viên để phát hiện, nhân rộng những mặt làm được và kịp thời ghi nhận, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức đảng trong công tác này.

Đối với các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình, phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống đoàn viên, hội viên. Có kế hoạch phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả trong việc phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu những đoàn viên, hội viên ưu tú có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để tổ chức đảng xem xét, kết nạp.

“Một trong những yêu cầu quan trọng của công tác kết nạp đảng viên trong thời gian tới là phải trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng; chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm chặt chẽ về nguyên tắc, quy trình kết nạp đảng viên” - Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Võ Văn Tân nhấn mạnh.

Thiên Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo