Chủ Nhật, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

Chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn Quận 11.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về việc triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện rà soát, xác định số lượng đối tượng thuộc diện được hỗ trợ và triển khai thực hiện các chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; lập dự toán kinh phí gửi các sở, ngành quản lý để tổng hợp, đề nghị Sở Tài chính trình UBND TPHCM bố trí kinh phí thực hiện. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội, Chi cục thuế rà soát, thẩm định và phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ, trực tiếp giải quyết những nội dung phát sinh; kịp thời báo cáo đề xuất UBND TP.

Mặt khác, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện cân đối ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ kịp thời cho người lao động, người sử dụng lao động bị tác động bởi dịch Covid-19 thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Trường hợp ngân sách địa phương không đủ thực hiện, có văn bản gửi Sở Tài chính để tham mưu UBND TP kịp thời bổ sung dự toán kinh phí.

Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí được bố trí đúng quy định. Ngoài ra, tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, đúng đối tượng, đúng chính sách.

UBND TPHCM giao Sở Y tế chủ trì triển khai ngay đến các cơ sở y tế, cơ sở cách ly trong công tác phòng chống dịch Covid-19 về các nội dung chi và mức chi hỗ trợ trẻ em, người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; đảm bảo chi hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, Sở cân đối từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 được giao năm 2021 của đơn vị để thực hiện hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế tại các cơ sở do Sở Y tế quản lý. Trường hợp nguồn kinh phí không đủ thực hiện theo kế hoạch, Sở Y tế có văn bản gửi Sở Tài chính để tham mưu UBND TP bổ sung dự toán kinh phí cho đơn vị thực hiện theo quy định.

UBND TPHCM giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp số lượng người lao động tạm hoãn, nghỉ việc không lương, ngừng việc, mất việc làm theo báo cáo của UBND TP Thủ Đức, quận, huyện và người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND TPHCM bố trí kinh phí thực hiện. Cùng với đó, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung được phân công để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ với người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính tham mưu UBND TP bố trí dự toán kinh phí để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg cho các đơn vị để triển khai thực hiện kịp thời trên cơ sở số liệu và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng do các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, thẩm định và tổng hợp. Cùng với đó, tham mưu UBND TP xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến tài chính theo kiến nghị và đề xuất của cơ sở.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo