Thứ Tư, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Triển khai đồng bộ các biện pháp đưa nghị quyết đi vào cuộc sống,đạt hiệu quả thiết thực

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu tại kỳ họp

(Thanhuytphcm.vn) - Trưa 8/10, kỳ họp thứ 10, HĐND TPHCM khoá IX đã bế mạc. Tại phiên bế mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị các cấp chính quyền TP có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực, nhất là có giải pháp tạo nguồn để đầu tư, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa nâng cao chất lượng sống nhân dân, với nhiều chương trình, chính sách an sinh xã hội thiết thực.

Tranh thủ tối đa các cơ chế, chính sách mới

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của TP, với 18 nội dung thuộc 5 lĩnh vực sẽ tạo động lực mới giải phóng các tiềm năng, tháo gỡ các điểm nghẽn, giải quyết các thách thức của TP.

“Với phương châm quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, UBND TP đã chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch, chủ động tổ chức nghiên cứu các nội dung, đề án được giao. Đến nay, UBND TP đã trình và được HĐND TP thảo luận, thông qua 8 nội dung và tại kỳ họp này, UBND TP tiếp tục hoàn chỉnh và trình HĐND TP 5 nội dung”- Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nói.

Đề cập về các giải pháp để triển khai hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết: UBND TP tập trung triển khai có hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND TP thông qua, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Bên cạnh đó, TP tiếp tục đẩy mạnh tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước của TP; hoàn thành thu ngân sách nhà nước năm 2018; sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương trên địa bàn để có cơ sở đề xuất thưởng vượt thu, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, sử dụng tiền cổ phần hoá, tiền sử dụng đất do bán tài sản của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn… từ đó, có thêm nhiều nguồn vốn đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, TP sẽ mời các chuyên gia đầu ngành các lĩnh vực theo các chính sách thu hút đã được HĐND TP thông qua để nghiên cứu, đề xuất tranh thủ tối đa các cơ chế, chính sách mới, vượt trội hơn quy định pháp luật hiện nay và phù hợp với đặc thù của một đô thị đặc biệt mà Nghị quyết 54 đã cho phép để TP có sự bứt phá trong quá trình phát triển.

Ngoài ra, UBND TP tiếp tục rà soát tất cả các lĩnh vực để đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh các Nghị định, Thông tư theo hướng phân cấp mạnh mẽ cho TP chủ động thực hiện các quy trình, thủ tục phù hợp với khả năng và tình hình thực tiễn của TP, phục vụ tốt hơn nhu cầu của cá nhân và tổ chức trên địa bàn; xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TPHCM.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết các tờ trình tại kỳ họp Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết các tờ trình tại kỳ họp

Cùng với đó, TP sẽ chủ động đăng ký làm việc với Chính phủ trong quý 1/2019 để đánh giá sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết cũng như kiến nghị Chính phủ tiếp tục phân cấp, phân quyền cho TP trên các lĩnh vực và đề xuất một số vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách theo đúng tinh thần Nghị quyết 54 của Quốc hội, giúp TP chủ động trong thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và có thêm nhiều nguồn lực để đầu tư đồng bộ, hiện đại cơ sở hạ tầng, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của nhân dân, thúc đẩy TP phát triển nhanh, bền vững.

Lắng nghe ý kiến nhân dân, các chuyên gia

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết: Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND đã tập trung nghiên cứu tài liệu, dân chủ thảo luận, có nhiều ý kiến góp ý sâu sắc, phân tích tình hình, tính cấp bách và khả thi của dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch. Một dự án, một thiết chế văn hoá đã được lãnh đạo TP các thời kỳ ấp ủ, được đề cập trong nhiều Nghị quyết của Thành ủy. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị UBND TP, các ngành chức năng khẩn trương triển khai, nghiêm túc, cầu thị lắng nghe ý kiến nhân dân, các chuyên gia, đặc biệt là các nhà quản lý trong ngành văn hoá, nghệ thuật, các văn nghệ sĩ để có một nhà hát xứng tầm của TP và khu vực, với chất lượng thiết kế, xây dựng tốt nhất, đảm bảo tốt nhất, hợp lý nhất các công năng của nhà hát mang tầm thế kỷ cả về kỹ thuật và mỹ thuật, thiết kế kiến trúc công trình.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp

Đối với đề án chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị UBND TP cần chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, tạo sự đồng thuận của phụ huynh, học sinh, sự ủng hộ của các doanh nghiệp để có kinh nghiệm, nguồn lực triển khai rộng rãi hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng: Chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và là năm thứ ba trong kế hoạch 5 năm thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của TP. Vì vậy, UBND TP cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung hoàn thành các báo cáo, đề án, tờ trình còn lại đảm bảo chất lượng, kịp thời trình HĐND TP tại kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND TP để có thời gian triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực, nhất là có giải pháp tạo nguồn để đầu tư, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa nâng cao chất lượng sống nhân dân, với nhiều chương trình, chính sách an sinh xã hội thiết thực.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng yêu cầu UBND TP tăng cường kiểm tra, thanh tra, nhất là thanh tra công vụ, kịp thời phát hiện những điển hình sáng tạo, làm việc có trách nhiệm, hiệu quả, động viên, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng kịp thời, tạo động lực, niềm tin trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, phát hiện những sai sót, hạn chế để chấn chỉnh, hỗ trợ, giúp đỡ đơn vị, cá nhân khắc phục, làm tốt hơn nhiệm vụ; kiên quyết xử lý nghiêm minh những khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xử lý, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội năm 2018.

 

Thông qua Nghị quyết 5 tờ trình

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 tờ trình của UBND TP gồm: Tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (đợt 1/2018); việc ban hành quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của TPHCM; kiến nghị phân cấp thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn TPHCM theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm A (dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch tại Quận 2); cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện đề án chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn TPHCM.

Long Hồ - Đình Lý

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 23/10/2018

* Ngày 23/10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh TPHCM đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho 148 học viên đối tượng là cán bộ trưởng (phó) phòng, ban và tương đương thuộc các sở, ngành TP. Trong 2 tuần học tập (23/10 - 9/11), học viên được nghiên cứu các chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… (Đỗ Linh)

* Sáng 23/10, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa về tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 cho 1.900 học sinh khối 10, khối 11 và khối 12 của  Trường THPT Trưng Vương Quận 1. Nội dung tuyên truyên gồm những quy định cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, những trường hợp miễn, hoãn… và định hướng một số nội dung về tuyển sinh quân sự. (Công Thành)

* Sáng 23/10, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 11 tổ chức hội nghị triển khai thông báo Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X. Hội nghị được triển khai thông báo Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X và 16 giải pháp mà Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. (Đức Thiện)

Tin vắn ngày 22/10/2018

* Ngày 21/10, Hội Khuyến học Quận 10 đã tổ chức hội nghị biểu dương 14 cán bộ Hội tiêu biểu năm 2018 và trao học bổng khuyến tài “1 + 1” cho 14 em học sinh, sinh viên; trao học bổng tài năng trẻ cho 20 học sinh, sinh viên. Các học sinh, sinh viên được trao học bổng đều đạt học lực khá – giỏi, 100% đạt đạo đức tốt. Đa số các em nhận học bổng thuộc diện đặc biệt khó khăn về kinh tế. Mức học bổng khuyến tài “1 + 1” và học bổng tài năng trẻ trao cho các em học sinh, sinh viên từ 2 triệu đến 5 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do Công ty Cổ phần Đầu tư kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh tài trợ. (Thùy Linh)

* Công ty Cổ phần cấp nước Bến Thành cho biết: Để thực hiện việc đấu nối công trình phát triển tuyến ống D200 đường Nguyễn Huy Tự, Mai Thị Lựu, Quận 1, nên trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau các ngày 23, 24, 25, 26, 27, 28/10, toàn bộ khu vực phường Đa Kao, Quận 1 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước. Công ty Cổ phần cấp nước Bến Thành mong các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. (Đình Lý)

* Tối 21/10, Đài Truyền hình TPHCM đã tổ chức chương trình “Ngân mãi chuông vàng” đặc biệt kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương với vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh (tác giả: Việt Dung - Vĩnh Điền). Vở diễn có sự tham gia của 12 nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” nhiều năm qua, là: NSƯT Hồ Ngọc Trinh, các nghệ sĩ Võ Minh Lâm, Thu Vân, Thanh Toàn, Mỹ Vân, Huyền Trang, Minh Hảo, Vũ Thành, Ngọc Bảy, Văn Mẹo…(Ng.Tuyết)

* Chiều 21/10, tại buổi bế mạc Đại hội giữa nhiệm kỳ V Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM Nguyễn Việt Quế Sơn phát động đợt hoạt động cao điểm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần X (diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2018). Bắt đầu với 10.000 thông điệp sinh viên TP gửi đến Đại hội X Hội Sinh viên Việt Nam tại trang: www.thongdiepsinhvien.vn. (Ng.Tuyết)