Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

(Thanhuytphcm.vn)- UBND TP vừa ban hành Công văn số 3493/UBND-VX triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Bảo hiểm xã hội TP chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể TP liên quan, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện và các đơn vị, cơ quan báo đài tuyên truyền, phố biến và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP; hướng dẫn người lao động, đơn vị sử dụng lao động về thủ tục, hỗ sơ; quy trình nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 và Quyết định 28.

Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát, xác định đối tượng được hỗ trợ, mức hưởng trợ cấp, đảm bảo chi đúng, chi đủ theo quy định; kịp thời thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0%, đồng thời hàng tháng gửi thông báo giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động. Khẩn trương tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh của người sử dụng lao động và người lao động trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách quy định tại Nghị quyết 116 và Quyết định 28; chủ trì, phối hợp Bảo hiểm xã hội TP tham mưu, đề xuất UBND TP các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chỉ đạo các cơ quan báo đài TP đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, đảm bảo người dân biết, hiểu đúng và đầy đủ về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp, hỗ trợ Bảo hiểm xã hội TP cung cấp các thông tin liên quan đến Nghị quyết 116 và Quyết định 28 thông qua hội nghị giao ban báo chí hàng tuần tại Trung tâm Báo chí TP.

UBND TP yêu cầu UBND TP Thủ Đức và quận huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội triển khai thực hiện Nghị quyết 116 và Quyết định 28.

UBND TP đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Liên đoàn Lao động TP, tổ chức đại diện của người sử dụng lao động và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện Nghị quyết 116 và Quyết định 28.

Long Hồ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo