Thứ Ba, ngày 15 tháng 6 năm 2021

Triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

TPHCM chỉ đạo triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Trong ảnh: Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Theo đó, UBND TP đề nghị các nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có thu phí trên địa bàn TP phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí triển khai thực hiện đầu tư, xây dựng, cải tạo, quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí theo quy định và tiến độ yêu cầu tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, giao Sở Giao thông vận tải theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện đầu tư, xây dựng, cải tạo, quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí theo quy định và tiến độ yêu cầu tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với các nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở ngành liên quan rà soát các hợp đồng BOT, tham mưu cho UBND TP thực hiện điều chỉnh (nếu cần thiết), đảm bảo phù hợp với nội dung Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan.

Giao Công an TP bố trí lực lượng phối hợp với Sở Giao thông vận tải và UBND các quận, huyện có trạm thu phí trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội khi triển khai công tác thu phí hoàn vốn các dự án đường bộ có thu phí; xử phạt nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Cục Thuế TP được giao phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn nhà cung cấp dịch vụ thu phí hóa đơn điện tử theo quy định pháp luật về hóa đơn trong hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng; hướng dẫn các nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ.

Bên cạnh đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc sử dụng tần số vô tuyến điện cho hệ thống thu phí điện tử không dừng; bảo vệ tần số của thiết bị điện tử không dừng và ứng phó khi có tình huống phát sinh gây mất an toàn thông tin. Cũng như phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ thu phí áp dụng các quy định về tiêu chuẩn Quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật có liên quan.

Giao UBND các Quận 2, 7, 9, Thủ Đức, Bình Tân theo địa bàn quản lý, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội khi triển khai công tác thu phí hoàn vốn đối với các dự án đường bộ có thu phí.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo