Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Trợ cấp thất nghiệp tối đa lên đến 23,4 triệu đồng/tháng

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 22/6, thông tin từ BHXH Việt Nam cho biết, từ ngày 01/7/2022, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cũng tăng theo, tối đa lên đến 23,4 triệu đồng/tháng.

Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013, với mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được thực hiện theo quy định tại Điều 50 Luật Việc làm 2013. Cụ thể, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở. Do mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa hàng tháng là 7,45 triệu đồng/tháng.

Đối với người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức hưởng không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Vì lương tối thiểu vùng tăng, từ ngày 01/7/2022 được áp dụng theo quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP (vùng I là 4,68 triệu đồng/tháng; vùng II là 4,16 triệu đồng/tháng; vùng III là 3,64 triệu đồng/tháng; và vùng IV là 3,25 triệu đồng/tháng) nên mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa tại vùng I là 23,4 triệu đồng/tháng (hiện là 22,1 triệu đồng/tháng); vùng II là 20,8 triệu đồng/tháng (hiện là 19,6 triệu đồng/tháng); vùng III là 18,2 triệu đồng/tháng (hiện là 17,15 triệu đồng/tháng); và vùng IV là 16,25 triệu đồng/tháng (hiện là 15,35 triệu đồng/tháng).

Do vậy, số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động có thể nhận được từ ngày 01/7/2022 có thể lên đến 23,4 triệu đồng/tháng.

An An


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo