Chủ Nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2019

Trung tâm báo chí TPHCM sẽ đi vào hoạt động trước ngày 30/4/2019

Phóng viên báo đài tác nghiệp tại một sự kiện được tổ chức ở TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến vừa giao Sở Nội vụ TP phối hợp với Văn phòng UBND TP rà soát, tham mưu Thường trực UBND TP ban hành quyết định thành lập Trung tâm báo chí TP theo chủ trương, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy và các quy định Nhà nước hiện hành.

Theo đó, TP chấp thuận đề xuất của Sở Nội vụ TP, Sở Thông tin và Truyền thông TP về cơ chế tài chính của Trung tâm báo chí TP trong giai đoạn thành lập đến hết năm 2020, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TP do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Sau giai đoạn 2020, Trung tâm báo chí TP lập phương án tự chủ gửi Sở Tài chính TP thẩm định trình UBND TP điều chỉnh phân loại cho phù hợp.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông TP là chủ đầu tư các dự án, hạng mục triển khai sửa chữa, cải tạo mặt bằng trụ sở làm việc, mua sắm tài sản tại Trung tâm báo chí TP. Sở Thông tin và Truyền thông TP khẩn trương triển khai các thủ tục đúng theo quy định nhằm sớm đưa Trung tâm báo chí TP vào hoạt động trước ngày 30/4/2019.

UBND TP cũng chấp thuận đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông TP về phương án thuê dịch vụ cung cấp (có tính chất duy trì hoạt động thường xuyên) các thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm cho Trung tâm báo chí TP, đảm bảo tính hiện đại, an toàn thông tin, có lộ trình triển khai phù hợp; tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ các thiết bị công nghệ thông tin, an toàn bảo mật, phần mềm phục vụ các hoạt động tác nghiệp tại Trung tâm báo chí TP.

Ngoài ra, UBND TP giao Sở Tài chính TP đề xuất trình UBND TP kinh phí hoạt động của Trung tâm báo chí TP 2 năm 2019, 2020 và giao kinh phí trực tiếp cho Sở Thông tin và Truyền thông TP để sửa chữa, cải tạo mặt bằng và mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ Trung tâm báo chí TP từ nguồn dự phòng ngân sách TP năm 2019.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo