Thứ Bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2020

Tuyên truyền về những chính sách, giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, sử dụng hàng Việt

Khách hàng chọn mua các mặt hàng nông sản thực phẩm tại siêu thị. (Ảnh: TTXVN)

(Thanhuytphcm.vn) – Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương cần triển khai tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gắn với tiến trình vận động của nền kinh tế - văn hóa - xã hội, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, của từng địa phương, đơn vị; kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, thành phố và địa phương, tuyên truyền kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Nội dung tập trung tuyên truyền các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cơ bản về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. Tuyên truyền khẳng định những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, sự cải cách, đổi mới của Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Bên cạnh phản ánh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền cần làm rõ những khó khăn, thách thức, những khuyết điểm, hạn chế và phương hướng khắc phục thời gian tới.

Thông tin, tuyên truyền về những cơ chế, chính sách của Nhà nước góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động: Tuyên truyền thực hiện những chính sách, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam, nâng cao trình độ phát triển của nền kinh tế; thông tin về triển khai các đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, công tác triển khai và giám sát thực hiện Đề án “Phát triển thị trường trong nước”, Đề án “Người Việt ưu tiên dùng thuốc Việt” gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2014 - 2020,...

Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền về sự hỗ trợ của Nhà nước trong phát triển các mô hình sản xuất sạch theo chuỗi giá trị, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp giá trị cao và với một số ngành hàng, dịch vụ trọng điểm; hỗ trợ lãi xuất cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt đổi mới công nghệ, cách quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm đáp ứng tối đa nhu cầu người tiêu dùng. Chính sách về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại khu vực nông thôn nhằm tạo điều kiện cho hoạt động mở rộng kênh phân phối hàng Việt tại vùng sâu, vùng xa.

Mai Trần


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo