Chủ Nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý danh mục kỹ thuật y tế

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Y tế TPHCM vừa có kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý danh mục kỹ thuật.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý danh mục kỹ thuật y tế được chia thành 3 giai đoạn nhằm số hóa toàn bộ danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền Sở Y tế; tạo cơ sở dữ liệu cho toàn ngành y tế về danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt tại các đơn vị. Cùng với đó giúp tra cứu thông tin về danh mục kỹ thuật nhiều chiều, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý rà soát, giám sát việc phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh; đồng thời triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hồ sơ đề nghị phê duyệt lần đầu hoặc bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh.

Cụ thể, Sở Y tế tập trung xây dựng phần mềm quản lý danh mục kỹ thuật đảm bảo yêu cầu về chuyên môn, kết nối với phần mềm tiếp nhận hồ sơ một cửa, cổng dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu thanh tra của Thanh tra Sở Y tế và phần mềm quản lý hành nghề đối với người hành nghề và cơ sở khám, chữa bệnh để theo dõi, giám sát một cách hiệu quả về dannh mục kỹ thuật đã phê duyệt đối với các cơ sở khám, chữa bệnh.

Khi thực hiện kế hoạch này sẽ tiến hành đổ toàn bộ dữ liệu đầu kỳ về danh mục kỹ thuật đã phê duyệt đối với các cơ sở khám, chữa bệnh vào dữ liệu gốc của phần mềm nhằm thuận tiện trong việc tra cứu và giám sát việc thực hiện danh mục kỹ thuật đối với các cơ sở y tế; từ đó thống kê toàn bộ dữ liệu và tạo lập cơ sở dữ liệu về danh mục kỹ thuật của toàn ngành y tế, phục vụ cho việc tra cứu thông tin.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo