Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Ứng dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất kinh doanh theo mô hình nhà máy thông minh

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 31/8, Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp in - bao bì Liksin-TNHH MTV đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham gia của 109 đảng viên đại diện cho 338 đảng viên từ 18 Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc. Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã đến dự.

Nhiều giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong 5 năm qua, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy Tổng Công ty đã đoàn kết, tập hợp và phát huy được sức mạnh của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ, đề ra nhiều giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng suất lao động, xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong sản xuất kinh doanh, Đảng bộ đã tập trung tiếp thị mở rộng thị phần các nhóm bạn hàng đa quốc gia, bạn hàng dẫn đầu ngành, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thân thiện môi trường, đầu tư thiết bị hiệu quả, áp dụng các công cụ quản trị tiên tiến hiện đại để tăng năng suất và giảm chi phí; đổi mới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh toàn hệ thống khá tốt, doanh thu 29.068 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 8%, lợi nhuận trước thuế 2.209 tỷ đồng, tăng trưởng 32%. Nộp ngân sách nhà nước 2.023 tỷ đồng. Thu nhập bình quân 7,8 triệu đồng/người/tháng. Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân hàng năm trên 10%.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp in - bao bì Liksin lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp in - bao bì Liksin lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Việc thoái vốn ban đầu ảnh hưởng đến lợi nhuận Tổng Công ty do từ cổ tức mang lại, tuy nhiên doanh nghiệp đã tập trung vào phát triển sản xuất kinh doanh chính là in - bao bì và tỉ trọng lợi nhuận sản xuất chính chiếm trên 90%, duy trì đạt chỉ tiêu kế hoạch do UBND TP giao hàng năm. Để đạt được kết quả này là do Tổng Công ty và các doanh nghiệp đã triển khai giải pháp nâng cao năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh, tập trung đào tạo chất lượng nguồn nhân lực và kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, Đảng bộ Tổng công ty cũng luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện công tác sáng kiến cải tiến, gắn với thực hiện các quy định về đạo đức kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp. Qua 5 năm, đã có 5.744 sáng kiến, cải tiến với giá trị làm lợi trên 66 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát và đổi mới phương thức lãnh đạo. Qua đó góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, sự thống nhất trong nội bộ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên chỉ đạt 66,45% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Phát triển, ứng dụng những nguyên vật liệu mới, công nghệ mới

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm biểu dương những kết quả mà Đảng bộTổng công ty Công nghiệp in - bao bì Liksin đạt được nhiệm kỳ qua. Trong phương hướng, nhiệm vụ sắp tới, đồng chí Lê Thanh Liêm đề nghị Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng công ty cần tập trung chỉ đạo điều hành để thực hiện thành công, đúng tiến độ, có hiệu quả đề án tái cơ cấu Tổng công ty, theo đúng nội dung được UBND TP phê duyệt. Đề ra các giải pháp lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng bình quân hàng năm có tốc độ từ 10% trở lên; lợi nhuận tăng trưởng bình quân hàng năm từ 5% trở lên, đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ Tổng Công ty.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Với xu hướng bao bì bảo vệ môi trường phát triển bền vững, Tổng công ty cần tập trung phát triển ứng dụng những nguyên vật liệu mới, công nghệ mới; thay đổi nhu cầu và hình thức kinh doanh, thích ứng nhanh với sự thay đổi, tiếp cận nhanh và toàn diện hơn công tác nghiên cứu phát triển, ứng dụng những tiến bộ của công nghiệp 4.0 vào sản xuất kinh doanh theo định hướng mô hình nhà máy thông minh mà Tổng Công ty đã đề ra. Tập trung khai thác có hiệu quả năng lực cơ sở vật chất, máy móc thiết bị và các lợi thế đã đầu tư. Tiếp tục phát triển, mở rộng các ngành nghề chính và ngành liên quan tới ngành nghề chính nhằm mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, hiệu quả sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố.

Đồng chí Lê Thanh Liêm cũng lưu ý, các cấp ủy cần chỉ đạo tốt việc phát hiện bồi dưỡng nhân tố mới, điển hình trên các mặt công tác. Có chính sách đào tạo, thu hút người tài giỏi trong các lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh, đặc biệt là nhân lực quản lý, nghiên cứu sáng tạo và kinh doanh. Lãnh đạo công tác sản xuất kinh doanh theo đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

“Cần xây dựng Tổng công ty Công nghiệp in - bao bì Liksin trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh trong lĩnh vực in và bao bì; hoạt động kinh doanh trong môi trường hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, lấy hiệu quả kinh tế là thước đo cho sự phát triển ổn định và bền vững của Tổng Công ty. Tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh trong các lĩnh vực, đảm bảo tiềm lực kinh tế mạnh, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và trong khu vực.”- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm nhấn mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Hương Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo