Thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 2022

Vai trò chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn - tọa đàm với chủ đề “Vai trò của chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ”

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 18/5, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức tập huấn - tọa đàm với chủ đề “Vai trò của chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ”.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trương Hải Long, nhấn mạnh, chuyển đổi số là một nội dung lớn đã được đề ra tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đang được Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm. Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban và tại các bộ, ngành, địa phương cũng do người đứng đầu làm Trưởng ban. Có thể thấy, chuyển đổi là một chủ trương cũng như yêu cầu cấp thiết trên mọi phương diện.

Trong thời gian qua, tại Bộ Nội vụ, Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ đã ban hành nhiều văn bản như nghị quyết, kế hoạch hành động để triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số tại Bộ Nội vụ. Đồng chí Trương Hải Long cũng cho rằng, việc chuyển đổi số phụ thuộc rất lớn vào nhận thức của lãnh đạo, công chức, viên chức nhằm thay đổi phương thức, thói quen làm việc, do đó, để chuyển đổi số thành công cần sự chung sức, đồng lòng, thống nhất của cả đội ngũ, nhất là nhận thức của người đứng đầu. Bộ Nội vụ là cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và công tác cải cách hành chính nên cần phải là cơ quan đi đầu trong công tác chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ TT-TT cho biết, chuyển đổi số là sự chuyển đổi toàn bộ hoạt động từ môi trường thực lên môi trường số, thông qua những ứng dụng, phần mềm, nền tảng số. Chuyển đổi số làm thay đổi thói quen, chính vì thế, cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư không chỉ là cách mạng về công nghệ, mà còn là cách mạng về thể chế và chính sách. Việt Nam sớm nhìn nhận cơ hội và chuyển hóa thành văn bản chỉ đạo của Ðảng, chiến lược, chương trình, chính sách của Chính phủ. Chương trình chuyển đổi số quốc gia thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống cơ quan nhà nước; phát triển kinh tế số, xã hội số. Chuyển đổi số cần cách tư duy mới và hành động mới, nhất là người đứng đầu.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu tại tọa đàm Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu tại tọa đàm

Về hoạt động chuyển đổi số tại Bộ Nội vụ, đồng chí Nguyễn Huy Dũng cho rằng, Bộ Nội vụ cần xây dựng cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định; triển khai các kênh số cung cấp thông tin về dịch vụ công trực tuyến; triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung; triển khai nền tảng quản trị nội bộ tổng thể, thống nhất trong Bộ; triển khai nền tảng giám sát trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước; triển khai nền tảng dữ liệu số của ngành; tổ chức tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số…

Tại buổi tập huấn - tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ những nội dung về chuyển đổi số, xây dựng các cơ sở dữ liệu tại cơ quan đơn vị mình; nêu khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin như: về hạ tầng; nguồn nhân lực; công tác đào tạo, bồi dưỡng; số hóa dữ liệu; chuyển đổi số trong văn thư, lưu trữ, thi đua, khen thưởng, tôn giáo…

Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo