Thứ Bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2020

Việc rà soát, bổ sung quy hoạch phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng quy trình, quy định

Toàn cảnh hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo, quản lý

( Thanhuytphcm.vn) - Sáng 10/5, Ban Tổ chức Thành uỷ TPHCM đã tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Thành ủy viên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Theo đó, căn cứ kết quả đánh giá cán bộ năm 2017, 2018, Ban Thường vụ quận uỷ, huyện uỷ, đảng uỷ cấp trên cơ sở, đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sẽ tiến hành rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp đề nghị quy hoạch trước đây nhưng nay không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đồng thời bổ sung nhân sự mới có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào quy hoạch; báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ thông qua Ban Tổ chức Thành uỷ trong tháng 5/2019.

Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Ma Xuân Việt, việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ. Bên cạnh đó, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được xây dựng trên cơ sở quy hoạch cấp uỷ các cấp, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, bảo đảm sự liên thông, gắn kết giữa quy hoạch của các cấp, các ngành, thực hiện đồng bộ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ rèn luyện trong thực tiễn, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh khi đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy hoạch. Ngoài ra, việc rà soát, bổ sung quy hoạch phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng quy trình, quy định. Cán bộ đưa vào quy hoạch phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu 3 độ tuổi, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc.

Việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhằm phát hiện nguồn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đề xuất đưa vào quy hoạch để chủ động đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài, chuẩn bị nhân sự cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

H.Thảo

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo