Chủ Nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022

Vốn ngân sách Trung ương: Ưu tiên số 1 cho chương trình phục hồi kinh tế

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường báo cáo thẩm tra

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 13/5, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương trong nước năm 2022 cho các bộ, ngành, địa phương.

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, việc Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định bổ sung dự toán vốn đầu tư công năm 2022 cho các dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm mục đích “điều hòa” giữa nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn và nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là phù hợp về thẩm quyền theo Nghị quyết số 43. Tuy nhiên, tại tờ trình này, Chính phủ mới trình số bổ sung dự toán năm 2022 là 18.349,447 tỷ đồng, chưa trình danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là chưa đầy đủ, chưa kịp thời, thiếu đồng bộ. Do đó, đề nghị Chính phủ cần khẩn trương hoàn thiện, trình UBTVQH xem xét, quyết định danh mục dự án sử dụng nguồn vốn của chương trình.

Báo cáo thẩm tra cũng cho rằng, thực tế cho thấy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 rất chậm. Đa số ý kiến Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, cần tính toán kỹ khả năng hấp thụ vốn, không để tình trạng bổ sung vốn nhưng không bảo đảm tiến độ giải ngân số vốn tăng thêm, phải chuyển nguồn, kéo dài sang năm sau, sử dụng vốn không hiệu quả. Ủy ban cũng nhấn mạnh việc đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau: ưu tiên các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang để nhanh chóng hoàn thành dứt điểm các dự án; phân bổ vốn các dự án có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã và đang triển khai thực hiện, có tiến độ giải ngân tốt, có khả năng hoàn thành trong 2 năm 2022-2023; không bổ sung vốn cho các dự án hoàn thành sau năm 2025; không bổ sung vốn cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân giao hết vốn kế hoạch năm 2022…

Thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, về đề nghị điều hòa vốn cần phải thực hiện cùng với việc quyết định Danh mục các dự án sử dụng vốn của chương trình phục hồi. Vì vậy, đề nghị Chính phủ trình đồng thời hai nội dung để UBTVQH có đầy đủ căn cứ xem xét, quyết định. Đồng thời, cần tiếp tục rà soát lại, nhất là những dự án có thể thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế của năm 2022, tránh đầu tư manh mún, phân tán, dàn trải… Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, chỉ xem xét, quyết định những vấn đề đã đủ điều kiện, đủ căn cứ, đối với những nội dung chưa đạt yêu cầu dù cấp bách vẫn phải tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, UBTVQH thống nhất chưa thông qua phân bổ nguồn vốn theo đề xuất của Chính phủ, đề nghị rà soát lại gắn với dự án tổng thể, bổ sung Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội… UBTVQH cũng lưu ý, phải ưu tiên số 1 cho chương trình phục hồi kinh tế và các chương trình trọng điểm gắn với phục hồi kinh tế và đảm bảo tốc độ tăng trưởng.

* Cùng ngày, UBTVQH đã xem xét Tờ trình của Chính phủ về dự kiến phương án phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Chính phủ trình UBTVQH phân bổ 100.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các bộ ngành, địa phương. Đa số ý kiến Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với tờ trình của Chính phủ, làm cơ sở cho việc phân bổ dự toán đầu tư công hàng năm của 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Phiên họp ngày 13/5 Phiên họp ngày 13/5

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chương trình mục tiêu quốc gia là hết sức quan trọng, có ý nghĩa cả về kinh tế, an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng và tác động rộng lớn đến đối tượng thụ hưởng, tuy nhiên việc triển khai phân bổ vốn thực hiện vẫn đang chậm. Do vậy, UBTVQH đã thống nhất sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 quyết định lựa chọn chuyên đề để giám sát tối cao 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2023 nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nếu có trong quá trình triển khai thực hiện. Chính phủ cần đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan, sự chậm trễ đó ở đâu và thuộc trách nhiệm của ai? Các bộ ngành, cơ quan liên quan phải quán triệt ý thức trách nhiệm của mình đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm và giải trình, báo cáo rõ với Quốc hội về nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc chậm báo cáo và phân bổ vốn cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia. UBTVQH cũng sẽ báo cáo Quốc hội để đưa vào chương trình giám sát năm 2023 về nội dung này. UBTVQH thống nhất chủ trương phân bổ vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện phương án phân bổ vốn. Việc phân bổ vốn phải tuân thủ điều kiện, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả, không chồng chéo, trùng lặp nhiệm vụ chi.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo