Thứ Bảy, ngày 24 tháng 7 năm 2021

Vùng 2 Hải quân: Chủ động nắm tình hình, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm

Trao thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 3/6, Đảng ủy Vùng 2 Hải quân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng trong Đảng bộ Vùng. Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân chủ trì hội nghị.

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Vùng đã quán triệt nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đại hội khóa XII của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Quá trình tiến hành kiểm tra, giám sát được thực hiện theo các bước, chặt chẽ, bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, đối tượng; xem xét, giải quyết các vụ việc vi phạm kỷ luật, đơn thư tố cáo nghiêm túc, đúng nguyên tắc và thẩm quyền, bảo đảm khách quan, công minh, chính xác, kịp thời.

Cụ thể, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Vùng 2 Hải quân đã kiểm tra 134/212 lượt tổ chức Đảng (63,2%) và 2.237/3.209 lượt đảng viên (69,71%); giám sát chuyên đề 112/212 lượt tổ chức Đảng (52,83%) và 1.778/3.209 lượt đảng viên (55,4%); Thường vụ Đảng ủy Vùng đã giám sát 5 tổ chức Đảng và 12 cấp ủy viên, cán bộ chủ trì. Kết quả của công tác kiểm tra đều thực hiện theo các bước, chặt chẽ, bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, đối tượng; xem xét, giải quyết các vụ việc vi phạm kỷ luật, đơn thư tố cáo nghiêm túc, đúng nguyên tắc và thẩm quyền, bảo đảm khách quan, công minh, chính xác, kịp thời.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Vùng 2 xác định: Quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội XIII và Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo tư tưởng chỉ đạo “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Đảng ủy cũng coi trọng kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế lãnh đạo của Đảng ủy, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm…

Nhân dịp này, Đảng ủy Vùng 2 Hải quân đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin, ảnh: Võ Minh Thắng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo