Thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gần dân, học dân, có trách nhiệm với Nhân dân

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X. (Ảnh: H. Thảo)

(Thanhuytphcm.vn) - Một trong những nội dung của Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X diễn ra trong 2 ngày (29 và 30/11) là các đại biểu thảo luận cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết số 16 - NQ/TU của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp năm 2020…

Chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân

Trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung khẳng định: Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả đi cơ sở, quan tâm giải quyết vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Trong năm 2019, công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, có nhiều điểm mới, tạo động lực sáng tạo, phát huy vai trò của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các chuyên gia, nhà khoa học và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống Nhân dân, quan tâm nhiều hơn công tác xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

Cũng theo Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung, cấp ủy các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Cùng với đó là chú trọng thực hiện điều động, bố trí, luân chuyển và quản lý cán bộ theo quy trình, quy định; quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, góp phần chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tập trung giám sát 19 lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng của TP để thúc đẩy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND TP và các sở, ngành, quận, huyện. Nhiều nội dung đến nay có chuyển biến, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển của TP. Đối với công tác cải cách hành chính, TP đã quan tâm đẩy mạnh theo hướng vì Nhân dân phục vụ, chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Về công tác dân vận, Đảng bộ TP đã đạt nhiều kết quả tích cực, trọng tâm hướng mạnh về cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả, nhất là các phong trào chăm lo an sinh xã hội. Người dân TP đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, thực hiện chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”; tham gia hiến đất, ủng hộ kinh phí nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, hẻm trong khu dân cư; lắp đặt camera tại các khu vực trọng điểm, lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, chuyển hóa điểm tồn đọng rác thải thành mảng xanh, khu sinh hoạt cộng đồng…

Người dân TP tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Trong ảnh: Người dân phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 chung tay quét dọn, vệ sinh môi trường Người dân TP tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Trong ảnh: Người dân phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 chung tay quét dọn, vệ sinh môi trường

Vẫn còn tình trạng nể nang trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái dù đã có nhiều cố gắng nhưng sự tác động tích cực chưa thật sự rộng khắp, mức độ và lan tỏa tác động chưa nhiều đến đông đảo Nhân dân. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy (nhất là cấp cơ sở) chưa xác định đúng trọng tâm, trọng điểm trong kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, công tác đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp ở một số cơ quan, địa phương chưa phản ánh được thực tế về mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Công tác quản lý, đánh giá cán bộ chưa thực chất, vẫn còn tình trạng nể nang, ngại đụng chạm trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm.

Về dự thảo Nghị quyết một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2020, đồng chí Võ Thị Dung cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TP theo tinh thần Chỉ thị, các Quy định của Đảng. TP sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện thật tốt các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo nâng cao đời sống Nhân dân, vì cuộc sống hạnh phúc của Nhân dân; rà soát, sắp xếp, kiện toàn, chuẩn bị chu đáo nhân sự và chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết ngay sau đại hội đảng bộ các cấp.

Cùng với đó là kiên trì, quyết liệt hơn trong triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/NQ-QH của Quốc hội; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước” gắn với chủ đề Tết Canh Tý: “TPHCM - TP sạch - TP văn hóa mừng Xuân Canh Tý, mừng Đảng 90 năm”.

Ngoài ra, một trong những nhiệm vụ quan trọng được Ban Thường vụ Thành ủy xác định là tiếp tục và kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng gắn với chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Song song đó là tiếp tục tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với Nhân dân.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo