Thứ Ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020

Xây dựng huyện Nhà Bè trở thành một đô thị đặc thù phía Nam TP

Một góc khu đô thị mới tại xã Phước Kiển

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 27/11, Huyện ủy huyện Nhà Bè tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 27, khoá XI nhiệm kỳ 2015-2020 với các nội dung: dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Lưu chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo chính trị, ước tính trong nhiệm kỳ 2015-2020, tổng thu ngân sách huyện đạt 4.063 tỷ đồng, đạt 106% dự toán, bằng 2,1 lần so với nhiệm kỳ trước. Các ngành kinh tế huyện quản lý tăng trưởng ổn định hàng năm từ 12 đến 12,2%, trong đó, ngành thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn và có tốc độ tăng trưởng cao hơn tăng trưởng bình quân các ngành kinh tế. Kinh tế hợp tác xã được củng cố, hiện nay toàn huyện có 16 hợp tác xã, tăng 6 hợp tác xã so với năm 2016.

Chương trình nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đến nay có 6 xã đều đạt 19/19 tiêu chí, dự kiến huyện đạt 9/9 tiêu chí trong năm 2020. Về chương trình nâng cấp, mở rộng, làm mới đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả tương đối tích cực, thực hiện hoàn thành 44 công trình, với tổng vốn gần 1.712,8 tỷ đồng, trong đó nhân dân và doanh nghiệp đóng góp hơn 77,4 tỷ đồng.

Về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân và giảm nghèo bền vững, đến nay huyện đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,08% vào đầu năm 2016 xuống còn 0,36%, cơ bản hoàn thành 3/5 chiều nghèo xã hội. Hiện nay, toàn huyện không công hộ gia đình chính sách nghèo.

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có nhiều giải pháp để kiện toàn tổ chức nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự chủ chốt cấp ủy cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường, 100% cán bộ đạt chuẩn về chuyên môn và lý luận chính trị, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác phát triển Đảng được quan tâm, kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng đảng viên được kết nạp, cơ cấu phát triển đảng trên địa bàn dân cư, đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể, nông dân, công nhân, lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…có nhiều tiến bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 738 đảng viên đạt 105,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 700 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Nhà Bè xác định mục tiêu tổng quát về  tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; khai thác mọi nguồn lực nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, xây dựng huyện Nhà Bè trở thành một đô thị đặc thù phía Nam TP; có cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ là chủ yếu, hình thành hệ thống dịch vụ logistics gắn với khu công nghiệp - cảng Hiệp Phước và các loại hình du lịch; phát triển mạnh giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo đảm an sinh xã hội, nhân dân có việc làm và thu nhập ổn định.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo