Thứ Tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh gắn với xây dựng xã hội học tập trong cộng đồng

Quang cảnh buổi làm việc

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 16/8, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Khuyến học TPHCM. Tham gia buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền...

Hơn 33,5 tỷ đồng hỗ trợ học sinh nghèo

Năm 2021, đội ngũ cán bộ Hội đã tích cực thi đua, tập trung triển khai thực hiện hoàn thành tốt các mặt công tác trọng tâm như: củng cố kiện toàn tổ chức Hội và phát triển hội viên; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời thông qua việc xây dựng các mô hình học tập; xây dựng và phát triển quỹ khuyến học gia đình; trao học bổng khuyến học, khuyến tài... Hội Khuyến học cấp quận, huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho chính quyền trong chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tích cực phối hợp Ban Tuyên giáo, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu tổ chức tập huấn và lồng ghép triển khai các nội dung công tác khuyến học, khuyến tài trong chương trình bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên khối các trường trung học phổ thông.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục phát huy hiệu quả Chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”; huy động nhiều nguồn lực trao hơn 33,5 tỷ đồng cho các chương trình học bổng, hỗ trợ học sinh nghèo, khen thưởng học sinh giỏi… Hội Khuyến học từ cấp TP đến 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đều xây dựng Học bổng “1 và 1” để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại địa phương.

Ngoài ra, Hội đã triển khai thực hiện thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập tại 3 quận, huyện: Quận 10, TP Thủ Đức và huyện Củ Chi. Theo đó, Hội Khuyến học TP Thủ Đức, Quận 10, huyện Củ Chi đã thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” tại quận, huyện mình. Ngoài TP Thủ Đức và Quận 10 đã được cấp kinh phí, huyện Củ Chi cũng đã được UBND huyện duyệt cấp hơn 43 triệu đồng để triển khai thực hiện.

Tại buổi làm việc, đại diện Hội Khuyến học TP kiến nghị Thành ủy, UBND TP chỉ đạo các Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy triển khai, quán triệt và thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiết tục thực hiện Chỉ thị 11 CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quyết định 489-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 04-CT/TU của Thành ủy và Quyết định 4202-QĐ/UBND của UBND TP; Quyết định 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn TP.

Đồng thời, kiến nghị Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục triển khai cho báo đài TP đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư; tiến hành khảo sát, đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức thí điểm Hội Khuyến học ở 3 trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Nguyễn Tất Thành và Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP để sớm chỉ đạo mở rộng xây dựng Hội Khuyến học ở các trường đại học.

Bên cạnh đó, chỉ đạo cấp ủy Đảng, các đơn vị lực lượng vũ trang xây dựng tổ chức Hội Khuyến học theo Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ngoài ra, chỉ đạo việc triển khai thực hiện kết quả đề tài khoa học: “Nghiên cứu đề xuất mô hình tổng thể về TP học tập ở TPHCM” đã được nghiệm thu.

Nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học, khuyến tài

Tại buổi làm việc, từ những đề xuất, kiến nghị của Hội Khuyến học TP, đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, đề xuất Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với Hội Khuyến học TP triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn TP; Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình xây dựng mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn TP.

Đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy cần tăng  cường vai trò lãnh đạo trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và nhân dân về ý nghĩa và giá trị của việc học tập suốt đời; tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Đối với Đảng ủy cấp trên cơ sở cần đẩy  mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quyết định số 489-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn TP.

Đối với Hội Khuyến học TP cần tăng cường tham mưu, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, nâng cao nhận thức sâu sắc ý nghĩa về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. 

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc

Đồng thời, xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động chi hội, tổ hội. Củng cố và phát huy vai trò của tổ chức Hội ở trường học trong việc xây dựng các mô hình học tập. Đẩy mạnh xây dựng, thực hiện hiện hiệu quả các mô hình “Công dân học tập”, “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”; tiếp tục phát huy vai trò của Hội Khuyến học trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng quỹ khuyến học gia đình với nhiều hình thức phong phú; hoạt động chăm lo học sinh, sinh viên nghèo học giỏi thông qua việc phát triển các loại hình học bổng; không để xảy ra trường hợp học sinh, sinh viên vì không có điều kiện mà phải bỏ học giữa chừng.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho rằng Hội Khuyến học TP cần quan tâm phát triển hội; xây dựng phong trào phát triển văn hoá đọc và phong trào xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó, thành lập công tác khuyến học, khuyến tài tại các trường đại học trên địa bàn TP. Đồng chí Dương Anh Đức khẳng định UBND TP sẽ tạo điều kiện cho hội Khuyến học TP hoạt động và phát triển mạng lưới tốt hơn.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Hội Khuyến học TPHCM khảo sát các đơn vị tập trung xây dựng chương trình khuyến học, khuyến tài để có tính lan tỏa trong xã hội. Đồng thời, xây dựng TP học tập; xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh gắn với xây dựng xã hội học tập trong cộng đồng, có tính lan toả trong nhân dân. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học, khuyến tài. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu Hội Khuyến học TP cần nâng cao chất lượng hoạt động của hội, chi hội cơ sở; xây dựng hình ảnh trong dân về các tổ chức hội…

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo