Thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 2022

Xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa, phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Quang cảnh tại điểm cầu TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ 4 năm 2022 với chủ đề “Tiếp sức, hỗ trợ nông dân, phục hồi, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La tổ chức ngày 29/5.

Tăng đầu tư của Nhà nước cho nông nghiệp, nông thôn

Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, cởi mở của các đại diện nông dân, các chuyên gia, các doanh nghiệp và đại biểu,… đã nêu những vấn đề thảo luận rất trúng và thiết thực đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán quan điểm xuyên suốt và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, chiến lược, khẳng định vai trò, vị thế của nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong tiến trình phát triển đất nước.

Thủ tướng cho rằng sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng hiện đại; phát triển về quy mô, trình độ sản xuất, chất lượng tăng trưởng. Thị trường tiêu thụ mở rộng, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn. Đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Nông dân có bước vươn mình trưởng thành, mạnh dạn đổi mới tư duy, sáng tạo trong cách làm, có nhiều điển hình tiên tiến sản xuất kinh doanh giỏi.

Thủ tướng Chính phủ  Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương cần tiếp tục nhận thức đúng về vị trí, vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phát huy sức mạnh, vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải gắn liền với sự phát triển khu vực nông thôn và nâng cao trình độ của người nông dân. Mục tiêu là phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Để thực hiện được mục tiêu nói trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Trung ương sẽ ban hành các Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". “Các cấp, các ngành phải quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt các Nghị quyết này”- đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ của người nông dân, nhất là trình độ theo hướng "tri thức hóa nông dân" để làm chủ công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và có thể làm giàu từ nông nghiệp. Cần tạo cơ hội bình đẳng tiếp cận các nguồn lực phát triển, các dịch vụ cơ bản, nhất là văn hóa, giáo dục, y tế cho nông thôn, theo tinh thần "ly nông không ly hương". Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, cải cách hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất, tạo thuận lợi cho tích tụ ruộng đất; tăng đầu tư của Nhà nước cho nông nghiệp, nông thôn; tín dụng ưu đãi; đa dạng hóa nguồn lực đầu tư với vai trò dẫn dắt của Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận tại hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận tại hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành, cơ quan, nhất là Hội Nông dân Việt Nam và các đơn vị cơ sở trực tiếp cần quán triệt tinh thần phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân và người dân nông thôn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị; lắng nghe tìm hiểu các nhu cầu, nguyện vọng của người dân, kịp thời có các hỗ trợ, định hướng và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ, nâng cao giá trị, hiệu quả.

Đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Đẩy mạnh, khuyến khích khởi nghiệp trong nông dân, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực, đổi mới đào tạo nghề. Tăng cường ứng dụng thương mại điện tử, góp phần giải quyết căn bản vấn đề tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, tăng cường đối thoại với nông dân, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, nhất là Hội Nông dân các cấp để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng, nắm bắt khó khăn, vướng mắc nhằm kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Quan tâm đến di cư lao động từ nông thôn lên TP thành công nhân

Trước đó tại hội nghị, nhiều ý kiến của nông dân các địa phương mong muốn Thủ tướng Chính phủ cần có chỉ đạo các giải pháp nhằm bình ổn giá cả vật tư nông nghiệp, giúp nông dân yên tâm sản xuất; cần có cơ chế để những người nông dân, hợp tác xã được giao đất lâu dài, ổn định sản xuất; cần thúc đẩy chuỗi liên kết giữa nhà nông - doanh nghiệp, đặc biệt phát huy vai trò của hợp tác xã nông nghiệp. Bên cạnh đó, quan tâm chỉ đạo xử lý tình trạng sốt đất, trong đó có sốt đất nông nghiệp ở các địa phương…

Có ý kiến cho rằng sản xuất nông nghiệp hiện nay vẫn chủ yếu đang ở dạng sản xuất thô, các sản phẩm nông sản xuất khẩu cũng dưới dạng thô, chưa có chế biến sâu, nên giá trị thu về còn thấp. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ cần có chỉ đạo giải pháp hỗ trợ chế biến nông sản cho nông dân. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển các dự án nông nghiệp công nghệ cao.

Một số ý kiến cũng cho rằng trong thời gian qua các ngân hàng thương mại đã tích cực giải ngân, bố trí nguồn vốn cho tam nông. Song theo phản ánh của nhiều nông dân, việc tiếp cận nguồn vốn còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nông dân cũng phản ánh, hiện tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn ngày càng nhức nhối, mong muốn Thủ tướng có giải pháp chỉ đạo để đảm bảo môi trường nông thôn được xanh, sạch.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tham quan trưng bày sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tham quan trưng bày sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.

Các đại biểu cũng cho rằng cần quan tâm đến đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thúc đẩy du lịch nông thôn, đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, cần quan tâm đến di cư lao động từ nông thôn lên TP thành công nhân và giải pháp để ly nông nhưng không ly hương. Bên cạnh đó, quan tâm đến tình trạng biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long, nâng cấp và xây mới cơ sở hạ tầng vùng Tây Bắc, phát triển và giữ rừng; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn...

Trả lời các ý kiến về đào tạo nghề lao động nông thôn, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp và định hướng cho nông dân và đối với từng vùng thì cách làm phải khác nhau. Cụ thể, phải phân loại, đối với với nông dân trình độ thấp, trình độ chưa tương xứng thì cầm tay chỉ việc… Bên cạnh đó, cần phân vai, phân công trách nhiệm rõ ràng. “Phải coi đào tạo nghề là bước đột phá trong xây dựng cơ cấu nông thôn.”- đồng chí Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Để hỗ trợ, khuyến khích nông dân phát triển sản xuất kinh doanh nông nghiệp hiệu quả, bền vững, an toàn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, Bộ đã thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp về giống, vật tư, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm nguồn cung vật tư nông nghiệp và đầu vào thiết yếu phục vụ sản xuất; hỗ trợ gián tiếp thực hiện thông qua các chính sách về đầu tư, đất đai, tài chính, bảo hiểm nông nghiệp, tín dụng ưu đãi, phát triển thị trường, khuyến khích đổi mới sáng tạo; ưu đãi thuế cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp...

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, thời gian qua, tội phạm vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai rất phổ biến, đặc biệt nổi lên ở trình trạng phân lô, bán nền đối với đất nông nghiệp, đất quy hoạch, trồng cây lâu năm, tập trung ở các tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh. Thực trạng này gây nên nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư, người mua đất, cản trở các nhà đầu tư, ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cũng cho biết, Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ trực tiếp chỉ đạo các cấp ngành thường xuyên cập nhật các thủ đoạn của các loại thủ phạm đặc biệt là xã hội đen, các nhóm giang hồ cát cứ liên kết với nhau vẽ ra các dự án không có thật để lừa đảo người dân…

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo