Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021

Xứng đáng là Đảng anh hùng của một dân tộc anh hùng

Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021)

- Ngày 3 tháng 2 năm 1930

- Ngày 3 tháng 2 năm 2021

Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 91 tuổi. Chín mươi mốt năm máu và hoa.

Nhớ lại mùa xuân 1930 thế kỷ trước, đất nước ta chìm đắm trong đêm dài nô lệ dưới ách thống trị của bọn thực dân đế quốc Pháp. Bao nhiêu cuộc nổi dậy khởi nghĩa chống bọn cướp nước khắp trong Nam ngoài Bắc đều bị dìm trong biển máu. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong bối cảnh lịch sử đau thương đó, nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng quyết chiến đấu giải phóng dân tộc.

“Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ

Không quê hương sương gió tơi bời

Đảng ta sinh ở trên đời

Một hòn máu đỏ nên Người hôm nay”

          (Tố Hữu)

Ngay sau khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Nghệ An, thành lập chính quyền nhân dân một số địa phương và tuy cuộc khởi nghĩa không thành công, nhưng từ đây nhân dân Việt Nam đã có Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, có cương lĩnh đường lối rõ ràng, và tuy trải qua những cuộc khủng bố đẫm máu của thời kỳ thoái trào, nhưng Đảng vẫn tồn tại, ngọn lửa yêu nước do Đảng nhen nhóm lên trong phong trào quần chúng vẫn không bị dập tắt, khi có thời cơ lại vùng lên tiếp tục tấn công kẻ thù như những cuộc khởi nghĩa Đô Lương, Bắc Sơn, Nam Kỳ… để rồi đến năm 1945 làm nên cuộc Cách Mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo ở Đông Nam châu Á.

Nhưng kẻ thù vẫn chưa từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta lần nữa. Lần xâm lược thứ hai này ác liệt hơn, tàn bạo hơn, vũ khí phương tiện chiến tranh hiện đại hơn. Hết Pháp rồi đến Mỹ, chúng đã gây không biết bao nhiêu tội ác “trời không dung đất không tha” với nhân dân ta. Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã lãnh đạo toàn dân đoàn kết một lòng triệu người như một, tiến hành hai cuộc kháng chiến thần thánh suốt 30 năm, làm nên một “Điện Biên lừng lẫy địa cầu” (1954) và “Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử” (1975) giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Lần đầu tiên sau hơn 100 năm nô lệ và chiến tranh, non sông Việt Nam sạch bóng quân thù, từ nay bờ cõi thu về một mối, như Nguyễn Trãi đã viết trong “Bình Ngô đại cáo” gần 700 năm trước:

“Xã tắc do đó được yên

Non sông do đó đổi mới

Càn khôn đã bĩ mà lại thái

Nhật Nguyệt đã mờ mà lại trong

Để mở nền thái bình muôn thuở

Để rửa nỗi sỉ nhục ngàn thu

Ôi một gươm đại định tạo thành công nghiệp vô song”

“Thanh gươm đại định” mà thi hào Ức Trai nói đó phải chăng ngày nay chính là “ý Đảng lòng dân” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh – người cộng sản số 1 Việt Nam – đã lãnh đạo, tổ chức, giáo dục và rèn luyện theo chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng “Đại đoàn kết” vĩ đại của Người đã hòa quyện thành một khối vững chắc không gì phá vỡ nổi, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác qua mỗi kỳ Đại hội Đảng với “bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam”, viết nên những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của dân tộc trong suốt 91 năm thành lập và trưởng thành của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. (Ảnh tư liệu)	Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. (Ảnh tư liệu)

Hiếm có một Đảng Cộng sản nào trên thế giới, mười lăm tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công (1930 – 1945), bốn mươi lăm tuổi (1930 – 1975) đánh bại hai cường quốc xâm lược, giành lại độc lập thống nhất Tổ quốc, mười năm làm nghĩa vụ quốc tế (1979 – 1989) tiêu diệt bọn diệt chủng Pôn Pốt giúp nhân dân Campuchia hồi sinh và tiêu diệt bọn xâm lược năm tỉnh biên giới phía Bắc, bảo vệ vững chắc đất nước, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên đất nước có bốn ngàn năm văn hiến, góp phần xứng đáng vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên phạm vi toàn thế giới.

Năm 1976, nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra đời. Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước muôn vàn thử thách khó khăn trong và ngoài nước, vẫn vững vàng tiếp tục giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định kiên quyết xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ngay trên Tổ quốc có bốn ngàn năm văn hiến rực rỡ, dù còn gặp không ít khó khăn trở ngại trên bước đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập cùng khu vực và thế giới. Nhưng không có thế lực thù địch nào có thể ngăn được bước tiến của một dân tộc có quá khứ vẻ vang oanh liệt suốt chiều dài lịch sử lại được lãnh đạo bởi một Đảng Cộng sản dạn dày kinh nghiệm, bản lĩnh vững vàng đã được trui rèn thử thách ác liệt qua 91 năm lịch sử thành lập và trưởng thành của mình.

Chào mừng 91 năm thành lập Đảng và chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII vào những ngày đầu xuân Tân Sửu 2021, chúng ta càng tự hào và tin tưởng vào tiền đồ sáng lạn của dân tộc, của đất nước từng mang quốc hiệu Vạn Xuân hơn 1000 năm trước. Mỗi lần Đại hội Đảng “bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam” lại được phát huy cao độ giành những thắng lợi mới trong kháng chiến cũng như trong xây dựng đất nước ngày nay. Đảng ta xứng đáng là Đảng anh hùng của một dân tộc anh hùng!

Không khí đổi mới đang lan tỏa toàn quốc. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 vẫn đang đe dọa toàn cầu, nhưng Việt Nam chúng ta đã khống chế rất hiệu quả, trở thành một mô hình cho nhiều nước rút kinh nghiệm. Điều đó cho thấy năng lực lãnh đạo của Đảng và Chính quyền trong giai đoạn vừa qua và hiện tại rất hiệu quả, tạo được lòng tin đối với toàn dân, khơi dậy được tinh thần yêu nước và toàn dân đùm bọc lẫn nhau. Có thể nói đó là dấu son trong cuộc đối đầu vô cùng gian nguy trước việc chống dịch họa, thiên tai. Đó là kết quả của lòng dân đoàn kết và niềm tin vững chắc với Đảng.

Bắt đầu một nhiệm kỳ mới, cam go thử thách không kém những năm chiến tranh khốc liệt và chưa bao giờ bản lĩnh của người Cộng sản Việt Nam lại được thử thách, trui rèn đến như thế.

Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đặt ra những mục tiêu cụ thể đến năm 2025, năm 2030 và hướng đến năm 2045 với chỉ số GRDP bình quân đầu người tăng lên từng mỗi nhiệm kỳ, theo đó là những chỉ tiêu phát triển Thành phố rất cụ thể, hướng đến việc đáp ứng nhu cầu của người dân Thành phố, hướng Thành phố trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, là điểm đến hấp dẫn của toàn cầu… Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố lần XI cho thấy khát vọng và quyết tâm của Đảng bộ Thành phố đã gieo cho người dân một niềm tin và kỳ vọng ở năng lực, sự sáng suốt và quyết liệt trong hành động của Đảng bộ Thành phố trước một nhiệm kỳ - giao đoạn mới đầy thách thức.

Riêng tôi, là một chiến sĩ nhà văn lão thành, tham gia 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, chứng nhân của rất nhiều tháng năm chiến tranh ác liệt và bảo vệ nền độc lập dân tộc; tôi cũng là một văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho nền văn học, nghệ thuật và báo chí cách mạng nước nhà, với 73 tuổi Đảng (1948 – 2021), tôi thấy tự hào và xin gửi gắm niềm tin cho các đồng chí lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi gắm những kỳ vọng về những đổi thay sắp tới và tôi cũng vững tin về một ngày mai tươi sáng.

Dương Linh

Xuân Tân Sửu 2021


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo